sostenibilidad social

Social Compliance Officer

Weź udział w szkoleniu

Weź udział w szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z wymaganiami praw człowieka w biznesie oraz narzędziami systemowymi, które pomagają je spełnić.

 

PROFIL UCZESTNIKA:

Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w organizacjach, nadzorowanie łańcuchów dostaw oraz polityki personalne, które stykają się po raz pierwszy z wymaganiami praw człowieka w biznesie.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

· wprowadzenie do Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka;

· powiązanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka z wymaganiami prawnymi z obszaru ESG;

· przykładowe polityki i procedury praw człowieka w biznesie;

· przykładowe powiązania polityk i procedur z systemem zarządzania w organizacji;

· wprowadzenie do raportowania wskaźników ESRS dotyczących własnych pracowników i pracowników w łańcuchu wartości.

 

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi Pani Danuta Kędzierska - Social Compliance Expert Lead Auditor TÜV SÜD Polska.

 

CZAS TRWANIA:

24 godziny lekcyjne.

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

08-10.10.2024, Poznań

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Social Compliance Officer” wydany przez TÜV SÜD Polska.

 

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

· 2499 PLN netto

· 2399 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację