sostenibilidad social

Auditor wewnętrzny ds. Social Compliance

Weź udział w szkoleniu

Weź udział w szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia wewnętrznych auditów socjalnych.

 

PROFIL UCZESTNIKA:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, auditorzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za nadzorowanie łańcuchów wartości, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

· wprowadzenie do Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka;

· wprowadzenie do typowych wymagań standardów odpowiedzialności społecznej, które służą jako kryteria auditów socjalnych;

· planowanie auditów;

· typowe narzędzia auditowe: obserwacja, przegląd dokumentacji, wywiady indywidualne i grupowe;

· raportowanie;

· niezgodności i plany naprawcze.

 

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi Pani Danuta Kędzierska - Social Compliance Expert Lead Auditor TÜV SÜD Polska.

 

CZAS TRWANIA:

24 godziny lekcyjne.

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

11-13.06.2024, Poznań

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny ds. Social Compliance” wydany przez TÜV SÜD Polska.

 

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

· 2499 PLN netto

· 2399 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację