Menadżer projektu

Menadżer projektu

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania projektem, niezależnie od stopnia złożoności projektu, pełnienia roli kierownika / koordynatora projektu oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie projektem.

Profil uczestnika:

Osoby, które prowadzą obecnie projekt i chcą poznać różne aspekty zarządzania projektami lub osoby, które chcą w przyszłości zajmować się prowadzeniem projektów.

Program szkolenia:

 • pojęcie projektu i jego parametry;
 • metody zarządzania projektem;
 • trudności w zarządzaniu projektem;
 • kluczowe role w projekcie:
  • sponsor,
  • menadżer projektu,
  • interesariusze,
  • klient. 
 • zespół projektowy:
  • zasady budowania,
  • podział ról i odpowiedzialności,
  • metody i narzędzia eliminujące trudności związane z utrzymaniem zespołu projektowego. 
 • zasoby w projekcie;
 • metody zarządzania projektami:
  • fazy projektu,
  • ryzyko w projekcie – metody określania i szacowania ryzyka,
  • rola komunikacji w działaniach projektowych,
  • dokumentacja projektowa,
  • zamkniecie działań projektowych.
 • najczęstsze błędy popełnianie w organizacji przy prowadzaniu projektów.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie realizowane w małych grupach warsztatowych z elementami symulacji, studium przypadków, odgrywaniem ról oraz dyskusji. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację