Menadżer systemu zarządznia

Menadżer systemu zarządzania - warsztat

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia i utrzymania systemu zarządzania w organizacją.

(Wytyczne dla systemów zarządzania wdrażanych wg nowych edycji norm w oparciu o wytyczne Annex SL ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement - Procedures specific to ISO).

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie systemu zarządzania w organizacją.

Program szkolenia:

 • zasady podziału zadań i ich wpływ utrzymania systemu zarządzania w organizacją;
 • na czym polega podejście procesowe;
 • badanie wymagań i satysfakcji - narzędzia i metody;
 • procedury, instrukcje, karty procesów itp. - co warto stosować;
 • skuteczność i efektywność procesów - narzędzia pomiaru i oceny;
 • wybrane narzędzia jakości i umiejętność ich stosowania;
 • podejście oparte na analizie ryzyka - metody i narzędzia;
 • zasady prowadzenia dokumentacji systemowej:
  • wymaganej przez standard oraz wprowadzanej dodatkowo przez organizacją,
  • zarządzanie auditami,
  • przegląd zarządzania – materiały i raport.
 • co to znaczy być reprezentantem organizacji w zakresie systemu zarządzania:
  • trudne rozmowy z pracownikami w organizacji,
  • gdy oczekiwania stron drugich dotyczące systemu przekraczają ich uprawnienia – co robić,
  • certyfikacja systemu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie realizowane w małych grupach warsztatowych z elementami symulacji, studium przypadków, odgrywaniem ról oraz dyskusji. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację