Warsztat doskonalący umiejętności auditora

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów, w tym zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie: sporządzania dokumentacji auditowej, definiowania i opisywania niezgodności, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas auditu.

Profil uczestnika:

Osoby pełniące funkcję auditora chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

 • moje kompetencje auditorskie – autodiagnoza;
 • auditor idealny – jakie kompetencje powinienem posiadać;
 • jaką rolę w systemach zarządzania odgrywa auditor;
 • warsztat auditora: 
  • jak przygotować się do auditu,
  • opracowanie dokumentacji auditowej:
   • program i plan auditu, zasady opracowywania, podział odpowiedzialności,
   • raport z auditu,
   • niezgodności – sposoby opisywania,
   • działania korygujące – zasady ustalania, nadzorowania i rozliczania działań korygujących.
  • prowadzenie auditu:
   • zasady podziału prac w  grupie auditorów,
   • spotkanie otwierające – spotkanie zamykające,
   • sztuka prowadzenia wywiadów auditowych, 
   • trudne sytuacje podczas auditu,
   • jak rozmawiać z trudnym klientem auditu wewnętrznego,
   • błędy auditora – jak ich unikać.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie realizowane w małych grupach warsztatowych z elementami symulacji, studium przypadków, odgrywaniem ról oraz dyskusji. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1329 PLN netto
 • 1279 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację