Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy dotyczącej nadzorowania sprzętu pomiarowo-badawczego.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za dokonywanie i nadzorowanie pomiarów, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wymagania dotyczące przepisów prawa w zakresie jednostek i miar;
 • wymagania dotyczące nadzoru nad sprzętem pomiarowo-badawczym (normy ISO);
 • kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowo-badawczego:
 • legalizacja,
 • wzorcowanie,
 • sprawdzanie.
 • zarządzanie pomiarami i sprzętem pomiarowo-badawczym w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację