Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Kierownictwo w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie w wymaganiami w zakresie zarządzania i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w laboratorium.

Profil uczestnika:

Szeroko rozumiane kierownictwo laboratorium, personel odpowiedzialny za system zarządzania w laboratorium, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • przedstawienie i interpretacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
  • zadania kierownictwa w systemie zarządzania;
  • audit wewnętrzny w laboratorium;
  • działania dotyczące ryzyk i szans;
  • podejście procesowe;
  • system zarządzania - opcja A;
  • system zarządzania - opcja B.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Akademia.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Kierownik w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 1249 PLN netto
  • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa