Kierownictwo w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie w wymaganiami w zakresie zarządzania i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w laboratorium.

Profil uczestnika:

Szeroko rozumiane kierownictwo laboratorium, personel odpowiedzialny za system zarządzania w laboratorium, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • przedstawienie i interpretacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
 • zadania kierownictwa w systemie zarządzania;
 • audit wewnętrzny w laboratorium;
 • działania dotyczące ryzyk i szans;
 • podejście procesowe;
 • system zarządzania - opcja A;
 • system zarządzania - opcja B.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Akademia.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Kierownik w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1549 PLN netto
 • 1449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1349 PLN netto
 • 1249 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

* Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację