ISO 17025

System zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Szeroko rozumiane kierownictwo laboratorium, personel odpowiedzialny za system zarządzania w laboratorium, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:
  • terminy i definicje,
  • wymagania ogólne,
  • wymagania dotyczące struktury,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące procesów,
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania.
 • proces akredytacji laboratorium.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 749 PLN netto
 • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 649 PLN netto
 • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację