ISO 37001

Auditor wewnętrzny ISO 37001:2017

Cel szkolenia:

Zdobycie przez uczestników wiedzy związanej z istotą korupcji w środowisku pracy oraz przyczyn i skutków jego występowania. Rozpoznawanie korupcji i omówienie zasad normy ISO 37001:2017.

Profil uczestnika:

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wstęp do zagadnienia i omówienie podstawowych aktów prawnych w zakresie antykorupcji;
 • omówienie wymagań normy ISO 37001:2017 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem aktywizujących metod (ćwiczenia, dyskusje). Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny ISO 37001:2017” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację