Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu GDP oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi; pracownicy firm transportowych produktów leczniczych (obejmuje transport drogowy, lotniczy, morski oraz kolejowy), firm spedycyjnych zajmujących się organizacją transportu produktów leczniczych, firm posiadających magazyny produktów leczniczych oraz firm zajmujących się kompletacją i przygotowaniem wysyłek produktów leczniczych; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • zarządzanie jakością w ramach GDP;
 • wymagania dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) w przemyśle farmaceutycznym:
  • personel,
  • pomieszczenia i sprzęt,
  • nadzór nad dokumentacją,
  • branżowe czynności operacyjne,
  • skargi, zwroty, podejrzenia fałszowania produktów leczniczych i wycofanie produktów leczniczych,
  • kontrole wewnętrzne (audity),
  • magazynowanie i transport.
 • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1349 PLN netto
 • 1249 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację