Zarządzanie alergenami

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami zarządzania alergenami oraz skutecznymi metodami i narzędziami minimalizującymi ryzyko.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie alergenami, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • alergeny w branży spożywczej:
  • definicje alergii i nietolerancji,
  • ryzyka związane z substancjami alergennymi dla konsumenta,
  • lista alergenów i substancji powodujących nietolerancję.
 • znakowanie produktów spożywczych w zakresie alergenów;
 • zarządzanie alergenami w zakładzie:
  • źródła alergenów - identyfikacja,
  • ocena ryzyka - system HACCP,
  • działania zapobiegawcze - procedury i działania zapobiegawcze,
  • czyszczenie, mycie i walidacja przy zarządzaniu alergenami,
  • badania laboratoryjne.
 • warsztaty i ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację