Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Auditowanie dostawców przemysłu spożywczego

Cel szkolenia:

Zapoznanie z zasadami auditowania dostawców.

Profil uczestnika:

Auditorzy dostawców, szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, branży HORECA, członkowie zespołu ds. HACCP, handlowcy, laboranci zapewnienia jakości, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do auditowania dostawców;
  • zarządzanie programem auditowania dostawców;
  • zasady prowadzenia auditu zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018;
  • dokumentacja auditowa;
  • auditowanie dostawcy - rolnika;
  • auditowanie zakładów przetwórczych;
  • auditowanie dostawców maszyn oraz opakowań.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 499 PLN netto
  • 449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa