Auditowanie dostawców przemysłu spożywczego

Cel szkolenia:

Zapoznanie z zasadami auditowania dostawców.

Profil uczestnika:

Auditorzy dostawców, szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, branży HORECA, członkowie zespołu ds. HACCP, handlowcy, laboranci zapewnienia jakości, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do auditowania dostawców;
 • zarządzanie programem auditowania dostawców;
 • zasady prowadzenia auditu zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018;
 • dokumentacja auditowa;
 • auditowanie dostawcy - rolnika;
 • auditowanie zakładów przetwórczych;
 • auditowanie dostawców maszyn oraz opakowań.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację