Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, inspektorzy bhp, pracownicy działów bhp, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

 • podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP;
 • systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • omówienie wymagań normy ISO 45001:2018 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1249 PLN netto
 • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa