Ocena ryzyka zawodowego PN-N 18002:2011

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze sposobem realizacji oceny ryzyka zawodowego.

Profil uczestnika: 

Pełnomocnicy systemów zarządzania, auditorzy wewnętrzni, pracownicy  BHP, inspektorzy pracy, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

 • wymagania prawne z zakresu oceny ryzyka zawodowego;
 • organizacja i środowisko pracy - wpływ na realizacje ryzyka zawodowego; 
 • metodyka oceny ryzyka zawodowego:
  • norma PN-N-18002: systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
  • wstępna analiza zagrożeń (PHA),
  • wskaźnik ryzyka (RISC SCORE).
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego - warsztaty.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 529 PLN netto
 • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację