Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego PN-N 18002:2011

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze sposobem realizacji oceny ryzyka zawodowego.

Profil uczestnika: 

Pełnomocnicy systemów zarządzania, auditorzy wewnętrzni, pracownicy  BHP, inspektorzy pracy, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

  • wymagania prawne z zakresu oceny ryzyka zawodowego;
  • organizacja i środowisko pracy - wpływ na realizacje ryzyka zawodowego; 
  • metodyka oceny ryzyka zawodowego:
    • norma PN-N-18002: systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
    • wstępna analiza zagrożeń (PHA),
    • wskaźnik ryzyka (RISC SCORE).
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego - warsztaty.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację