ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami ISO 45001:2018 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika: 

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy działów BHP, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

  • wprowadzenie do wymagań BHP;
  • geneza normy ISO 45001:2018;
  • podstawowe definicje i terminologia;
  • szczegółowe wymagania systemu zarządzania wg normy ISO 45001:2018;
  • certyfikacja systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 749 PLN netto
  • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 649 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację