Deklaracje środowiskowe ISO 14021

Weryfikacja oświadczeń środowiskowych wg ISO 14021

Weryfikacja oświadczeń środowiskowych wg ISO 14021

Weryfikacja oświadczeń środowiskowych wg ISO 14021

Wyzwanie

W dzisiejszych czasach wiele aspektów działalności organizacji oraz wytwarzanych produktów wpływają na środowisko. Organizacje coraz realizują coraz więcej działań informacyjnych oraz marketingowych, by ich usługi czy produkty były realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Firmy działające i eksportujące do Unii Europejskiej, muszą przestrzegać regulacji prawnych min. w obszarze „Zielonych Etykiet”.  W jaki sposób zrobić to zgodnie z by nie mieć zarzutów o Greenwashing? Dlatego stworzono normę ISO 14021.

Czy są oświadczenia środowiskowe?

Norma ISO 14021 definiuje oświadczenie / deklarację środowiskową w formie  oświadczenia słownego, znaku lub ikonografii, który wskazuje na aspekt środowiskowy produktu, składnika (komponentu) lub opakowania.

Zakres ISO 14021 obejmuje:

 • Kompostowalność
 • (Bio)degradalność
 • Przeznaczony do demontażu
 • Produkt o wydłużonej żywotności
 • Odzyskana energia
 • Nadaje się do recyklingu
 • Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
 • Materiał recyklingu /Odzyskany materiał
 • Zmniejszone zużycie energii
 • Zmniejszone zużycie zasobów
 • Zmniejszone zużycie wody
 • Wielokrotnego użytku
 • Redukcja odpadów

W ramach oświadczenia / deklaracji środowiskowej organizacja posiada odpowiednie zapisy i potwierdzenia  iw celu przedstawienia weryfikatorowi środowiskowemu na poparcie takiego twierdzenia.

Norma ISO 14021

Norma ISO 14021 to międzynarodowy standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dotyczący samodeklaracji o produktach i ich środowiskowych aspektach. Jest to norma z zakresu zarządzania środowiskowego, która określa wymagania dotyczące etykietowania i deklarowania informacji środowiskowych na produktach oraz w reklamach i dokumentach marketingowych.

Norma ISO 14021 zapewnia wytyczne dotyczące sposobu komunikowania informacji o wpływie produktu na środowisko, w tym o jego właściwościach ekologicznych, cyklu życia, materiałach składających się na produkt oraz metodach produkcji. Jej celem jest umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji zakupowych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz promowanie transparentności i uczciwości w komunikacji produktowej.

Czemu weryfikacja oświadczeń środowiskowych jest taka ważna?

Niezależna weryfikacja pozwala potwierdzić obiektywnie, że dane aktywności organizacji są wiarygodne i rzetelnie wdrożone. Wspomaga dostarczenie dowodów w celu raportowania niefinansowemu. Stosowanie weryfikacji przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia zaufania oraz eliminuje ryzyko  „Greenwashingu”.

Jak TÜV SÜD może pomóc w kwestii weryfikacji oświadczeń wg ISO 14021?

TÜV SÜD jako jednostka niezależna jednostka zgodną z wymaganiami ISO 17029 prowadzi weryfikację oświadczeń / deklaracji środowiskowych na zgodność z ISO 14021.  Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w zarządzania środowiskowego oraz w walidacji projektów. Dzięki swojej globalnej obecności, TÜV SÜD posiada doświadczenie na całym świecie we wszystkich sektorach przemysłu.

TWOJE KORZYŚCI

Zaufanie konsumentów: Weryfikacja na zgodność z normą ISO 14021 może budować zaufanie konsumentów do produktu i marki, ponieważ świadczy o transparentnym podejściu do komunikowania informacji środowiskowych.

Wiarygodność informacji: Weryfikacja zgodności z normą ISO 14021 zapewnia, że informacje prezentowane na etykietach, opakowaniach lub w reklamach są rzetelne i zgodne z określonymi standardami, co pomaga uniknąć niejednoznaczności lub wprowadzających w błąd deklaracji.

Poprawa świadomości ekologicznej: Umożliwia konsumentom bardziej świadomy wybór produktów, ponieważ zawiera informacje o ich wpływie na środowisko naturalne, co może skłonić do preferowania bardziej ekologicznych opcji.

Konkurencyjność rynkowa: Weryfikacja zgodnie z ISO 14021 może stanowić atut konkurencyjny na rynku, zwłaszcza wśród konsumentów coraz bardziej zainteresowanych produktami o mniejszym wpływie na środowisko.

Zgodność z przepisami: Weryfikacja zgodności z normą ISO 14021 może pomóc firmom w spełnieniu wymogów prawnych min w zakresie dyrektywy „Green Labels” dotyczących informowania konsumentów o środowiskowych aspektach produktów, co minimalizuje ryzyko naruszenia przepisów regulacyjnych.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację