ISO 31000 and ONR 49001

ISO 31000 i ONR 49001

Systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym

CZYM SĄ NORMY ISO 31000 I ONR 49001

ISO 31000 i ONR 49001 to normy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, które zapewniają organizacjom spójną metodologię oceny ryzyka mającego wpływ na ich działalność i wyniki. Te certyfikaty zarządzania ryzykiem mogą być wykorzystywane przez organizacje dowolnej wielkości do oceny szerokiego zakresu ryzyka - od cyberprzestępczości po terroryzm - aby pomóc im zdecydować, czy chcą kontynuować daną działalność, czy też zmodyfikować swoje podejście. Akredytowany zewnętrzny organ certyfikujący może pomóc organizacjom, które chcą uzyskać certyfikat zgodności z którymkolwiek z tych standardów.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CERTYFIKACJI ISO 31000 I ONR 49001

Certyfikacja ONR 49001 i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem wspiera organizacje przez:

  • wspieranie w unikaniu ryzyka lub usuwaniu źródeł ryzyka dla Twojej działalności;
  • zapewnienie spójnej metodologii oceny rzeczywistej skali i możliwych skutków ryzyka;

  • bycie lepiej przygotowanym na wystąpienie ewentualnego ryzyka;

  • odkrywanie najlepszego możliwego rezultatu dla Twoich planów.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD posiadają bogate doświadczenie w zakresie szerokiej gamy systemów zarządzania, w tym ISO 31000 i ONR 49001. Nasi globalni eksperci wspierają Państwa na wszystkich etapach procesu certyfikacji. W trakcie procesu wskazujemy ewentualne niezgodności, abyście mogli Państwo opracować strategię ograniczania ryzyka i wypełnić luki. Dzięki współpracy z nami, zaangażowanie Państwa firmy w międzynarodowe standardy systemu zarządzania zyska uznanie na całym świecie.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację