Banner on AS EN 91XX

AS/EN 9100, AS/EN 9110, AS/EN 9120

System zarządzania w lotnictwie

System zarządzania w lotnictwie

W przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym (ASD) utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest głównym wyzwaniem. Nawet najmniejsze wady produktów lub usług mogą mieć fatalne skutki. Prowadzi to do wysokich oczekiwań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i niezawodności części, systemów i usług, które firma musi osiągnąć w całym łańcuchu dostaw ASD. Dlatego też każda organizacja działająca w branży ASD musi wykazać się zaangażowaniem na rzecz jakości i niezawodności.

CZYM JEST AS/EN 91XX?

Systemy zarządzania jakością AS/EN 91XX (AS/EN 9100, AS/EN 9110 i AS/EN 9120) opierają się na normie ISO 9001, ze szczególnymi wymaganiami dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego. Opublikowane przez International Aerospace Quality Group normy AS/EN 91XX ujednolicają różne konkurujące ze sobą dokumenty i wymagania jakościowe do standardowego poziomu odniesienia.

Normy te obejmują, ale nie ograniczają się do nich:

  • Zarządzanie konfiguracją

  •  Zarządzanie projektem

  • Zarządzanie ryzykiem

  •  Procesy specjalne

  • Kontrola pracy wykonywanej poza działalnością dostawcy

AS/EN 9100

AS/EN 9100 to standard zarządzania jakością dla branży ASD opublikowany przez International Aerospace Quality Group (IAQG). Standard jakości AS/EN 9100 opiera się na normie ISO 9001, dodając wymagania specyficzne dla segmentu ASD, przy jednoczesnym dążeniu do zaspokojenia potrzeb zainteresowanych stron. Przed wprowadzeniem normy AS/EN 9100, różne korporacje stosowały się do różnych konkurencyjnych dokumentacji i wymagań jakościowych, co stwarzało wyzwania dla branży w zakresie egzekwowania i zgodności z przepisami.

AS/EN 9110

Norma AS/EN 9110 kładzie szczególny nacisk na wymagania krytyczne dla obsługi technicznej wszystkich (komercyjnych, prywatnych i wojskowych) samolotów. Oprócz wymagań obecnych w normie AS/EN 9100, norma ta zawiera dodatkowe kryteria dotyczące obsługi technicznej urządzeń naprawczych i remontowych dla organizacji obsługujących przemysł. Niektóre obszary objęte normą AS/EN 9110 to wykrywanie i zapobieganie stosowaniu niezatwierdzonych i podrobionych części, czynnika ludzkiego, jak również systemów zarządzania bezpieczeństwem.

AS/EN 9120

Standard AS/EN 9120 został opracowany dla dystrybutorów i dostawców współpracujących z producentami oryginalnego wyposażenia. Norma ta koncentruje się na bezpieczeństwie i niezawodności produktu i dotyczy kluczowych parametrów produktu, zgodności ze specyfikacjami i zdatności do lotu. Obejmuje on również łańcuch nadzoru, identyfikowalność, kontrolę zapasów i dostępność dokumentacji.

JAK CERTYFIKACJA AS/EN 91XX MOŻE POMÓC?

Przyjęcie systemu zarządzania jakością AS/EN 91XX pozwala firmie zobowiązać się do osiągnięcia długoterminowego celu. Aby go osiągnąć, osoby podejmujące decyzje w firmie będą miały kilka względów, w tym strategię i kierunek działań, które firma podejmie, środki służące identyfikacji i minimalizacji ryzyka oraz zgodność z normą.

Poza uzyskaniem przewagi konkurencyjnej i globalnego uznania, certyfikowani dostawcy osiągają znaczącą poprawę jakości i bezpieczeństwa przy jednoczesnej redukcji kosztów w całym strumieniu wartości. Korzystają oni również z udoskonalonych procesów i osiągają ciągłe doskonalenie. Na przykład, światowi producenci samolotów, tacy jak Boeing, Airbus, Rolls Royce i Pratt & Whitney, postrzegają standard AS/EN 9100 jako kluczowy czynnik przy wyborze i ocenie dostawców.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest liderem w dziedzinie standardów systemów zarządzania. Mamy dziesięciolecia doświadczenia w opracowywaniu rozwiązań, które zapewniają jakość i niezawodność dla branży ASD. Nasza globalna sieć audytorów zna różne specyficzne zakresy i wymagania prawne dla regionu (regionów), w których mogą Państwo prowadzić działalność.

Współpracując z nami, klient korzysta z międzynarodowej akceptacji certyfikatu TÜV SÜD oraz globalnego uznania znaku certyfikacji TÜV SÜD. Nasza wysoka pozycja w branży czyni nas preferowanym dostawcą usług dla wielu głównych producentów samolotów i sprzętu. Oferujemy zarówno niemieckie jak i amerykańskie certyfikaty, aby wspierać klientów wymagających certyfikacji do prowadzenia działalności na obu rynkach. Ponadto, klienci, którym przyznajemy certyfikaty, będą zarejestrowani w bazie danych IAQG/OASIS, co zwiększy ich atrakcyjność rynkową w branży ASD.

Oferujemy usługi wspierające Państwa firmę we wszystkich sprawach związanych z normami serii AS/EN 9100, AS/EN 9110 i AS/EN 9120, które stają się wymogiem dla wszystkich głównych producentów lotniczych.

W ramach naszego zobowiązania do dostarczania niezrównanej jakości usług, TÜV SÜD może zapewnić Państwu znak certyfikacji po pomyślnym zakończeniu audytu. Pozwala to klientom szybko stwierdzić, że ustanowiony system ASD został oceniony przez jedną z najbardziej uznanych nazw w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację