Odbiór i atestacja materiałów hutniczych

Wyzwania biznesowe

Każde urządzenie, maszynę, zbiornik czy obiekt budowlany łączy wspólny element- do ich produkcji potrzebne są materiały hutnicze. Odbiór tychże materiałów warto powierzyć rzeczoznawcom TÜV SÜD Polska. Niezależna kwalifikacja i ocena wytopu, odlewu czy kształtowania daje pewność, że wyprodukowane materiały są najwyższej jakości.

Materiały hutnicze

TÜV SÜD Polska świadczy usługi odbiorów materiałów hutniczych poświadczone wydaniem atestu 3.2.:

 • blachy,
 • ceowniki;
 • dwuteowniki;
 • rury;
 • ·odkuwki;
 • pręty;
 • ·odlewy;
 • profile stalowe.

 

Korzyści

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją;
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację