Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Kwalifikowanie technologii cięcia termicznego (CPQR)

Wyzwania biznesowe

Spawanie jest procesem charakteryzującym się dużą ilością parametrów, które wpływają na wytrzymałość złącza spawanego jak i na jego późniejszą eksploatację. Każda działająca na rynku firma wykonująca połączenia spawane ponosi za nie pełną odpowiedzialność. W związku z czym przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii jest jedyną formą potwierdzenia przez zakład jego kwalifikacji do wykonania połączenia.

Kwalifikowanie technologii

Kwalifikowanie technologii jest procesem, który potwierdza parametry wytrzymałościowe złącza spawanego, porównując je z parametrami materiałów użytych do jego wykonania jak i przepisami, według których kwalifikujemy technologię.

Do zakresu usług jakie oferujemy możemy zaliczyć kwalifikowanie spawania:

 • łukowego (gazowego) stali, niklu i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1
 • zgrzewania stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1 i 2
 • odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970
 • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3
 • łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4
 • łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5
 • łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6
 • napawania wg PN-EN ISO 15614-7
 • rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8
 • podwodnego mokrego wg PN-EN ISO 15614-9 i suchego wg PN-EN ISO 15614-10
 • wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska, jako międzynarodowa jednostka certyfikująca i notyfikująca, oferuje pomoc merytoryczną w określaniu wszystkich zakresów oraz zmiennych podczas kwalifikowania technologii, jak i pomoc w interpretacji norm i przepisów związanych z w/w zagadnieniem.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa