Kwalifikowanie technologii cięcia termicznego (CPQR)

KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII CIĘCIA

Cięcie to technologia niezbędna przy wykonywaniu wszelkich konstrukcji. Powinno się je przeprowadzać w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w normie EN 1090-2 dotyczącymi tolerancji geometrycznych, maksymalnej twardości i gładkości brzegów.

Norma EN 1090-2 określa konieczność okresowego sprawdzania przydatności procesów cięcia oraz wprowadza kwalifikowanie procesu cięcia termicznego. W załączniku D (informacyjny) przedstawiono jak sprawdzać i oceniać przydatność procesów cięcia termicznego.

Należy pamiętać, że wymagania dotyczą procesów cięcia zmechanizowanego/zautomatyzowanego.

 

Procedura sprawdzenia zdolności procesów cięcia termicznego do stosowania dla materiałów konstrukcyjnych jest następująca:

1.            Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej cięcia pCPS.

2.            Cięcie próbki zgodnie z pCPS.

3.            Wykonanie badań: chropowatość, tolerancja prostopadłości lub nachylenia i twardość.

4.            Opracowanie i zatwierdzenie Protokołu Kwalifikowania Technologii Cięcia CPQR.

5.            Opracowanie na podstawie CPQR odpowiednich Instrukcji Technologicznych Cięcia CPS.

6.            Realizacja operacji cięcia termicznego zgodnie z instrukcją CPS.

Powyższa procedura sprawdzania/kwalifikowania procesu, podobnie jak w przypadku spawania, ma zapewniać uzyskiwanie odpowiedniej jakości dla procesu cięcia termicznego oraz jego powtarzalności.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska, jako międzynarodowa jednostka certyfikująca i notyfikująca, oferuje pomoc merytoryczną w określaniu wszystkich zakresów oraz zmiennych podczas kwalifikowania technologii, jak i pomoc w interpretacji norm i przepisów związanych z w/w zagadnieniem.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację