E-mobility infrastructure

Elektromobilność

Wyzwania biznesowe

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dia stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Zgłoszenia do badania stacji ładowania i punktów ładowania należy składać w oddziale terenowym UDT, dostarczając odpowiednią dokumentację, protokoły z pomiarów elektrycznych i opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony p.poż.

 

Zakres świadczonych usług

TÜV SÜD wspiera operatorów i producentów na wszystkich etapach cyklu życia ładowarek samochodów elektrycznych. Swoją ofertę szczególnie dedykujemy urządzeniom ogólnodostępnym:

  • Kompletacja i badanie dokumentów  na  zgodność z wymaganiami UDT do odbioru punktu ładowania ogólnodostępnego, raport. usługa zdalna.
  • Wizja lokalna, sprawdzenie zgodności z regulacjami, badania,  protokół  pomiarów  elektrycznych,  opinia z zakresu wymagań ochrony p.poż. usługa on-site
  • Uczestnictwo w badaniach i odbiorach UDT usługa on-site

Powyższe usługi mogą byś świadczone razem lub niezależnie każda z osobna.

Listę dokumentów koniecznych do odbiorów UDT dostarcza TÜV   SUD,   który   przygotowuje   również   protokoły z pomiarów elektrycznych oraz opinię o spełnianiu wymogów p.poż. TUV SÜD sprawdza poprawność przygotowanych dokumentów przez klienta.

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD Polska?

TÜV SÜD jako światowa, niezależna organizacja, posiada szeroki zakres usług podnoszących bezpieczeństwo  i niezawodność urządzeń. Nasi eksperci dostarczają wysokiej jakości usługi z zakresu przeprowadzania inspekcji, badań i opinii pod względem zgodności z polskim prawem i europejskimi dyrektywami dotyczącymi urządzeń ładujących samochody elektryczne.

Zobacz także

Artykuł

Elektromobilność - infrastruktura

Paweł Piotrowicz

Przeczytaj

Artykuł
Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację