Etikai kódex

ÉRTÉKET TEREMTÜNK. BIZALMAT ÉPÍTÜNK.

ÉRTÉKET TEREMTÜNK. BIZALMAT ÉPÍTÜNK.

A TÜV SÜD elkötelezett az ETIKAI KÓDEXe iránt

Code of Ethics

Az etikai alapelvek mind magán, mind vállalati ügyekben a modern társadalom folyamatos létének és fejlődésének gerincét képezik. Ennek megfelelően ezek az alapelvek az üzleti magatartásnak, valamint a vállalatok és a nemzeti gazdaságok közötti kapcsolatoknak is az alapjául szolgálnak.

A TÜV SÜD csoport kiadott egy Etikai Kódexet, amely etikus magatartásra kötelezi vezetőit és alkalmazottait egyaránt. „Az Etikai Kódex bevezetésével megbízható módon kívánjuk teljesíteni ügyfeleink és a társadalom iránti kötelezettségeinket” – jelentette ki az Igazgatótanács az Etikai Kódex elfogadásáról szóló nyilatkozatában.

TÜV SÜD ETIKAI KÓDEXE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ALAPELVEKET HATÁROZZA MEG:

  • A TÜV SÜD világszerte a helyi és nemzetközi jogszabályokkal, törvényekkel, rendeletekkel és szabványokkal összhangban működik.

  • A munkavállalók az Etikai Kódex belső megsértésének eseteit jelentik a feletteseiknek.
  • Elkötelezett Vezető Megfelelőségi Tisztviselő támogatja a vezetőket az azonosított jogsértő esetek kezelésében. Ezen túlmenően világszerte elérhetők a titoktartásra és anonimitásra elkötelezett külső ombudsmanok, akikkel a munkavállalók és az üzleti partnerek kapcsolatba léphetnek.
  • Senkit sem érhet hátrány a TÜV SÜD Etikai Kódex betartásának következményeként.
  • A munkavállalók folyamatosan és rendszeresen tájékoztatást és oktatást kapnak a mindennapi munkájukat érintő etikai kérdésekkel kapcsolatosan is.
  • A TÜV SÜD elutasítja a nem etikus üzleti gyakorlatokat, és korrupciótól, megvesztegetéstől mentesen működik.

Tekintse meg a TÜV SÜD Etikai Kódexét!

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása