EN 1090 - Acél- és alumíniumszerkezet gyártók tanúsítása

EN 1090

Acél- és alumíniumszerkezet gyártók tanúsítása

Acél- és alumíniumszerkezet gyártók tanúsítása

Új követelmények az acél- és alumíniumszerkezetek gyártásában:
A CPR/EN 1090 követelményei


Az acél- és alumínium(tartó)szerkezetek gyártásával, ill. forgalomba hozatalával kapcsolatos követelmények az EN 1090
szabványsorozat európai bevezetésével alapvetően megváltoztak. A gyártókra, ill. forgalmazókra új jogszabályi követelmények vonatkoznak.


Az Európai Parlament (EU) 305/2011 sz. rendeletének az Építési Termék Rendeletnek 2013.07.01-i hatályba lépésével, az építési termékeknek az EU belső piacán való forgalmazása jelentősen megváltozott. A rendelet előírásai szerint, azon építési termékek esetén, melyekre van u.n. harmonizált szabvány, a forgalomba hozatal feltétele a „CE” jel és a teljesítmény
nyilatkozat. Az acél- és alumínium(tartó)szerkezetekre vonatkozó harmonizált szabvány az EN 1090-1, így az acél- és alumínium(tartó)szerkezetek gyártását, kivitelezését, forgalomba hozatalát az új EN 1090 szabványsorozat követelményeinek megfelelően kell végezni.

Melyek az átállás szabályai?

Az acél- és alumínium(tartó)szerkezetek EN 1090 szabványsorozat szerinti, ill. „CE” jeles gyártása 2011.01.01-től lehetséges.
Mivel az átállás több tízezer céget érint az Európai Unió területén, így az illetékes bizottság az átállásra eredetileg meghatározott 1,5 évet meghosszabbította 2014.07.01-ig. Ez alatt az un. párhuzamos, egyidejű érvényesség időszakában (co-existence period), már lehetséges a CPR szerinti „CE” jeles gyártás, 2014.07.01-től azonban csak „CE” jellel ellátott termék kerülhet
forgalomba.

A szabvány harmonizációjával párhuzamosan az eddigi nemzeti szabványok visszavonásra kerültek (pl:DIN 18800, DIN 4113).

Amennyiben egy 2014.07.01. után forgalomba hozott acél- vagy alumínium(tartó)szerkezet nem rendelkezik „CE” jellel, úgy egy meghibásodásnak, vagy káreseménynek súlyos jogi következményei lehetnek.

Szükség van a CPR/EN 1090-1 szerinti tanúsítványra!

A teljesítmény nyilatkozat és a „CE” jel kiadásához, a gyártónak a saját üzemi gyártásellenőrzési rendszerét (ÜGYE), egy független Brüsszelben notifikált szervezettel („Notified Body”) tanúsíttatni kell a CPR/EN 1090-1 szerint. Az EN 1090-1 a megfelelőség (teljesítmény) értékelésére és a megfelelőségi jelölésre vonatkozik. Az EN 1090-2 rész az acélszerkezetek kivitelezésével kapcsolatos műszaki követelmények, míg az EN 1090-3 az alumíniumszerkezetek kivitelezésére vonatkozó műszaki követelmények. A tervezési előírásokat az „EUROCODE”-ok tartalmazzák. A szabályozás a termékeket négy különböző kiviteli osztályba sorolja (EXC1-EXC4), melyek eltérő követelményeket tartalmaznak.

Tanúsítás a CPR/ EN 1090-1 szerint

Hogyan néz ki a teljes tanúsítási folyamat?

Tanúsítás ábra


Első típusminta vizsgálat

A gyártó az első típusminta vizsgálattal (ITT) és első tervvizsgálattal (ITC) igazolja, hogy rendelkezik az építési termékeinek (acél- és alumínium(tartó) szerkezetek) szabvány szerinti szállításhoz szükséges előfeltételekkel

A gyártómű saját üzemi gyártásellenőrzése (ÜGYE)

A gyártónak annak bizto­sítására, hogy az általa forgalmazott termékek rendelkezzenek a teljesítmény-nyilatkozatban megadott teljesítmény-jellemzőkkel, ki kell alakítania, dokumentálnia és fenn kell tartania egy saját üzemi gyártásellenőrzési(ÜGYE) rendszert

Alapvizsgálat

Az alapvizsgálat keretében a notifikált szervezet ellenőrzi, hogy a kialakított(ÜGYE) rendszer megfelelő-e az építési termékek(acél- és alumínium(tartó)szerkezetek) szabványnak megfelelő gyártásához, kivitelezéséhez.

A folyamatos felügyelet

A folyamatos felügyelet keretében a notifikált szervezet meggyőződik arról, hogy a kialakított (ÜGYE) rendszer építési termékek(acél- és alumínium(tartó)szerkezetek) szabványnak megfelelő gyártásához, kivitelezéséhez továbbra is fennállnak.

Ne késlekedjen, minél hamarabb szerezze meg a szükséges jogosultságot!

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Magyarországon, elsőként szerezte meg a CPD/EN 1090-1, majd a CPR/EN 1090-1 szerinti tanúsításra vonatkozó jogosultságot - acél- (EN 1090-2) és alumíniumszerkezetek (EN 1090-3) területekre egyaránt - nemzeti kijelölés alapján. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. önálló Notified Body-ként az NB 1417-es számon, vagy választás szerint a TÜV SÜD Industrie Service GmbH jogosultsága alapján NB 0036-os számon tanúsítja és regisztrálja, sikeres tanúsítási eljárás esetén az acél- és alumíniumszerkezet gyártókat.

Az Ön számára érzékelhető előnyök

  • a törvényi előírásoknak való európai szintű megfelelés biztosítása
  • építőipari és hegesztési képzettséggel rendelkező magyar auditor szakemberek
  • időmegtakarítás-egy kézből valamennyi szükséges tanúsítvány
  • gyors, magyar nyelven lefolytatható eljárás, igény szerint több nyelvű jegyzőkönyv és tanúsítvány
  • igény szerint nemzeti (ÉMI-TÜV SÜD CE 1417) vagy németországi (TÜV SÜD Industrie Service CE 0036) notifikáción alapuló tanúsítvány megszerzése
  • nemzetközileg elismert tanúsítási embléma költségmentes használati joga a szerződés időtartalma alatt
  • pontos szakmai tájékoztatás a jelenleg csak angol és német nyelvű szabvány értelmezésében

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása