Modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem elleni nyilatkozat

Modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem elleni nyilatkozat

A TÜV SÜD AG IGAZGATÓTANÁCSÁTÓL

„A TÜV SÜD Csoport megérti az etikus üzleti tevékenység és ellátási lánc működésének alapvető fontosságát. Folyamatosan figyelemmel kísérve és felülvizsgálva megtesszük az szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem ne jelenjen meg üzleti tevékenységünkben. Tudomásul vesszük a 2015. évi Modernkori rabszolgaság elleni törvény alapján fennálló folyamatos kötelezettségeinket, és ezzel összhangban megtesszük a modernkori rabszolgaság megelőzésére vonatkozó jelen Nyilatkozatunkat a 2020. december 31-én záruló üzleti évre.”

A TÜV SÜD CSOPORT STRUKTÚRÁJA ÉS ÜZLETI TERÜLETEI

A TÜV SÜD AG a TÜV SÜD Csoport („Csoport”) anyavállalata. A TÜV SÜD a tanúsítás és vizsgálat, ellenőrzés, auditálás és rendszertanúsítás, tudásalapú szolgáltatások és képzés területén kínál szolgáltatásokat. A vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási piacon technikai szolgáltatóként működünk.

Jelenleg világszerte mintegy 25 000 alkalmazott elkötelezett, hogy szolgáltatásaink révén értéket teremtsen ügyfeleink számára. A TÜV SÜD AG tőzsdén nem jegyzett társaság. Tulajdonosai a TÜV SÜD e.V. és a TÜV SÜD Alapítvány, amelyek ebben a sorrendben a részvények 74,9 %-ának és 25,1 %-ának a tulajdonosai.

Ez a nyilatkozat fogalmazza meg a Csoportnak azt az álláspontját, hogy ahol csak lehet, küzd a modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem ellen.

 

ELLÁTÁSI LÁNCOK

Szolgáltatóként az ellátási láncaink elsődlegesen a speciális műszaki szolgáltatásaink nyújtását lehetővé tevő támogató szolgáltatások és anyagok beszerzéséhez kapcsolódnak. Beszállítóinktól elvárjuk az általános beszerzési feltételeink elfogadását, amelyek ellátási láncaink szerződéses kötelezettségei között biztosítják a 2015. évi Modernkori rabszolgaság elleni törvény előírásainak a betartását is. Rendszeresen együttműködünk beszállítóinkkal abban, hogy a megfelelőséget biztosítsuk.

A CSOPORT SZABÁLYZATAI

A TÜV SÜD Etikai Kódexe fogalmazza meg a munkavállalóink és beszállítóink által betartandó alapvető értékeket és alapelveket. Valamennyi alkalmazottunk Etikai Kódex oktatásban részesül, valamint egy ismétlő online tréninget is elvégez a megfelelőség témakörei tárgyában. Ezt egy helyi, regionális és globális szinten is képviselt, erőteljes megfelelőségi szervezeti struktúra egészíti ki. A helyi szabályzatok részletesen foglalkoznak ezekkel az értékekkel és alapelvekkel.

Toborzási gyakorlataink biztosítják az egyének szabadságát a munkavégzésben. A munkakörülmények és a munkavállalói feltételrendszer valamennyi alkalmazottunk számára előnyös, ezek valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelnek vagy meghaladják azokat, többek között a munkaidő, a szabadság, a fizetés és az egyenlőség vonatkozásában. A Csoport által kínált állások elfogadása teljes mértékben önkéntes módon történik.

ÁTVILÁGÍTÁS

Első Nyilatkozatának közzétételét követően a Társaság további előre lépést tett abban a tárgyban, hogy a beszállítói kérdőíveket egységesítse, és biztosítsa ezek megfelelőségét a 2015. évi Modernkori rabszolgaság elleni törvény szerinti kötelezettségei teljesítése tekintetében is.

A MUNKAVÁLLALÓK TUDATOSSÁGA

A TÜV SÜD online és személyes oktatást nyújt munkavállalóinak annak érdekében, hogy hangsúlyozza a tisztességes és a belső Etikai Kódexnek megfelelő viselkedés fontosságát.

A kulcsszemélyzet és a beosztottak is tájékoztatást kaptak a 2015. évi Modernkori rabszolgaság elleni törvényről, valamint egyéni és kollektív felelősségeikről.
Ezt a nyilatkozatot a TÜV AG Igazgatótanácsa a TÜV SÜD Csoport nevében hagyta jóvá.

2021. márciusában

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken. Chairman of the Board – TÜV SÜD AG

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
- Az Igazgatótanács elnöke –
TÜV SÜD AG

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása