Nyomástartó berendezések és rendszerek ((PED 2014/68/EU)

Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED 2014/68/EU)

Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED 2014/68/EU)

Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED 2014/68/EU)

Nyomástartó berendezések, ipari csővezetékek, kazánok vizsgálata, ellenőrzése, megfelelősségének tanúsítása

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta hazánkban is életbe lépett a nyomástartó berendezések forgalmazását szabályozó 97/23 EG direktíva (Pressure Equipment Directive - PED), illetve az annak helyébe lépő és 2016. július 19. óta hatályos, 2014/68/EU direktíva (PED-2014). A Nyomástartó Berendezések Direktívát a magyar jogrendbe a 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet ülteti át. A 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a területet korábban szabályozó 9/2001. (IV.5.) GM rendelet hatályát vesztette.

A PED hatálya a 0,5 bar nyomást meghaladó legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) kitett nyomástartó berendezések és rendszerek tervezésére, gyártására és megfelelőség értékelésére terjed ki, az EU belső piacán történő első forgalomba hozatal esetén.

A PED hatálya alá tartozó minden nyomástartó berendezést/rendszert, a gyártónak, a forgalomba hozatal előtt – a berendezés veszélyességi kategóriájától függő, úgynevezett megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie.

A megfelelőségértékelési eljárásba II. III. és IV. veszélyességi kategória esetén egy harmadik független Brüsszelben bejegyzett tanúsító szervezetet (Notified Body-t) is be kell vonnia. Amennyiben az eljárás során a nyomástartó berendezés vagy nyomástartó rendszer megfelel a direktíva követelményeinek, úgy elhelyezhető rajta a „CE” jel és szükség esetén a Notified Body négyjegyű azonosító száma. A nyomástartó berendezésen elhelyezett „CE” jel és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat a forgalomba hozatal feltétele.

Szolgáltatásaink:

 • PED szerint a nyomástartó berendezés/rendszer I-IV kategóriába történő besorolása
 • A kategória szerint lehetséges megfelelőség értékelési eljárások (modul) azonosítása
 • A kiválasztott előírásrendszer (harmonizált szabványok, AD 2000 Merkblatt, ASME, vevői specifikáció) alapján a követelmények azonosítása
 • A megfelelőség tanúsítás lefolytatása a kiválasztott modul/ modulkombináció szerint:
 • Megfelelőségi tanúsítványok kiállítása és a Notified Body számának, valamint a „CE” jel használatának engedélyezése
 • Gyártói megfelelőségi nyilatkozat, gyári tábla megfelelőségének ellenőrzése

Az ön számára érezhető előnyök:

 • A törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása
 • Segítség, hogy megtalálja a gazdaságos, de a berendezés biztonságos működését nem veszélyeztető megoldásokat
 • Gyors, magyar nyelven lefolytatható tervvizsgálat és tanúsítás
 • Igény szerint  nemzeti Notified Body-ként (1417) és a TÜV SÜD Vállalatcsoport részeként (0036) (TÜV SÜD Industrie Service) végzett  tanúsítás
 • Komplex tanúsítási csomagok (hegesztők minősítése, jóváhagyása, hegesztéstechnológiák tanúsítása és jóváhagyása, alapanyagok értékelése és üzemalkalmassági tanúsítások lefolytatása)
 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása