Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. ADATKEZELŐ

Neve: ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.sz.
Adatkezelő képviselője: Cseresznyák Miklós
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: [email protected]

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. ADATKEZELÉS CÉLJA

2.1 Szakmai önéletrajz tárolás és átadása a megrendelőnek 
A munkatársak és alvállalkozók szakmai önéletrajzának elkészítése, tárolása és adott projekt előkészítési szakaszában a megrendelőnek vagy anyavállaltnak átadása auditor kölcsönzés vagy pályázat céljából.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Szervezt Jogos érdeke a Megrendelő igényének kielégítése céljából a projektvezetők szakmai önéletrajzát kezelni és átadni a Megrendelőnek.
A kezelt adatok köre: Név, fénykép, szakmai végzettséggel és tapasztalattal kapcsolatos adatok
Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

2.2 Üzleti utazás szervezése munkavállalóknak és alvállalkozóknak EGT tagállamokon kívül 
Rendezvényekre, oktatásokra, partnerlátogatás, külföldi munkavégzés céljából történő hivatalos kiutaztatás munkavállalók számára és biztosítás kötés EGT tagállamokon kívül.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mail, Személyazonosításra alkalmas igazolvány száma, taj szám, jogosítvány szám, útlevél szám
Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.3 IT rendszerek hozzáférés menedzsment nyilvántartása 
Felhasználó azonosítása és hozzáférés kontrollálása 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke adatvagyonának felügylete, védelme, a hozzáférés kontrolálása. 
A kezelt adatok köre: Rendszer neve, hozzáférési szint, felhasználói azonostó, jelszó, felhasználói tevékenység naplófájlja, email cím
Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.4 Szervezeti elektronikus levelezésének menedzsmentje (e-mail kezelés) 
Munkavállalók a belépését követően egyedi céges e-mail címet kapnak, mely a Munkavállaló nevéből generálódik.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke adatvagyonának felügylete, védelme, a hozzáférés kontrolálása. 
A kezelt adatok köre: Email cím. jelszó, felhasználói tevékenység naplófájlja, felhasználó elektronikus levelei és csatolmányai
Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.5 Kapcsolattartás partnerekkel, ügyfelekkel, képzésre jelentkezőkkel. 
Árajánlat kérés, árajánlat megválaszolása, szerződéskötés előkészítése, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, karbantartó cég kapcsolatartója, üzemügyeletesek névsora, Képzésen részveők névsora
Adatkezelés tervezett határideje: A partner megszűnésének tudomásunkra jutásáig, vagy az érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.6 Jogszabály által meghatározott notifikáció vagy kijelölés alapján végzett ellenőri és szakértői tevekénységekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése és tárolása. 
Felvonók, liftek, mozgólépcsők, emlőgépek ellenőrzése,
mutatványos berendezések, játszóterek, vasbeton szerkezetek, hegesztéstechnikai eszközök és hegesztett termékek között, építőipari, játszótéri elemek biztonsága, hegesztéstechnika területeken kapcsolódó papír alapú és digitális jegyzőkönyvek kezelése és tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Ellenőr neve, Ellenőr aláírása,  üzemügyletes neve, Név, szem ig. szám, szakértői nyilvántartási szám 
Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott határidőig.

2.7 Jogszabály által meghatározott notifikáció vagy kijelölés alapján, az anyavállalat megbízásából végzett ellenőri és szakértői tevekénységekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése és tárolása. 
Felvonók, liftek, mozgólépcsők, emlőgépek ellenőrzése,
mutatványos berendezések, játszóterek, vasbeton szerkezetek, hegesztéstechnikai eszközök és hegesztett termékek között, építőipari,  játszótéri elemek biztonsága, hegesztéstechnika területeken kapcsolódó papír alapú és digitális jegyzőkönyvek kezelése és tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Ellenőr neve, Ellenőr aláírása,  üzemügyletes neve, Név, szem ig. szám, szakértői nyilvántartási szám 
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig

2.8 Műszaki szakértői tevekénységekhez kapcsolódó dokumentációs és nyilvántartási tevékenyégek végzése 
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységek többek között, építőipari, mutatványos berendezés, játszótéri elemek biztonsága, hegesztéstechnológia. 
Felvonók javítás utáni vizsgálatok menedzsmentje.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az egy munkavégzési feladatok dokumentálása és annak ellenőrzése és dokumentálása hogy a vizsgálatot mely személy végezte el.
A kezelt adatok köre: Szakértő neve, Szakértő aláírása,  szakértői nyilvántartási szám üzemügyletes neve, auditban résztvevők név, szem ig. szám, megbízó neve. (magán személy)
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig 

2.9 Műszaki szakértői tevekénységekhez kapcsolódó dokumentációs és nyilvántartási tevékenyégek végzése alvállalkozóként 
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységek többek között, építőipari, mutatványos berendezés, játszótéri elemek biztonsága, hegesztéstechnológia. 
Felvonók javítás utáni vizsgálatok menedzsmentje.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az egy munkavégzési feladatok dokumentálása és annak ellenőrzése és dokumentálása hogy a vizsgálatot mely személy végezte el.
A kezelt adatok köre: Szakértő neve, Szakértő aláírása,  szakértői nyilvántartási szám üzemügyletes neve, auditban résztvevők név, szem ig. szám, megbízó neve. (magán személy)
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig

2.10 Termék- és rendszertanúsításhoz kapcsolódó dokumentáció kezelése 
Termék- és rendszertanúsítás szolgáltatással kapcsolatos előírt adatkezelés, ajánlatok és pályázati anyagok készítése, szerződéskötés előkészítése, felvételi adatlap kezelése, audit megrendelések nyilvántartása, audit dokumentumok, jelenléti ívek, tanúsítványok kezelése és feltöltése az ICERT rendszerbe.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az akkreditáló hatóság által megkövetelt és az üzleti hatékony működés adatkezelési elvárásoknak megfelelő dokumentáció készítése, kezelése.
A kezelt adatok köre: Ügyfelek adatai, kapcsolattartói adatok, teljes tanúsítási dokumentációban megjelenő személyes adatok, auditorok, nyilatkozatok, tanácsadók adatai, aláírása, Szakértő neve, szakértő aláírása,  szakértői nyilvántartási száma, üzemügyletes neve, auditban résztvevők neve, beosztása, aláírása
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését vagy a tanúsítvány visszavonását követő 10. teljes év után az elő március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.11 Termék- és rendszertanúsításhoz kapcsolódó dokumentáció kezelése notifikáció vagy kijelölés alapján. 
Termék- és rendszertanúsítás szolgáltatással kapcsolatos előírt adatkezelés, ajánlatok és pályázati anyagok készítése, szerződéskötés előkészítése, felvételi adatlap kezelése, audit megrendelések nyilvántartása, audit dokumentumok, jelenléti ívek, tanúsítványok kezelése és feltöltése az ICERT rendszerbe.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Ügyfelek adatai, kapcsolattartói adatok, teljes tanúsítási dokumentációban megjelenő személyes adatok, auditorok, nyilatkozatok, tanácsadók adatai, aláírása, Szakértő neve, szakértő aláírása,  szakértői nyilvántartási száma, üzemügyletes neve, auditban résztvevők neve, beosztása, aláírása
Adatkezelés tervezett határideje: A tanúsítvány lejáratát követő 10. teljes év után az elő március utolsó munkanapja.

2.12 Termék- és rendszertanúsításhoz kapcsolódó dokumentáció kezelése alvállalkozóként. 
Termék- és rendszertanúsítás szolgáltatással kapcsolatos előírt adatkezelés, ajánlatok és pályázati anyagok készítése, szerződéskötés előkészítése, felvételi adatlap kezelése, audit megrendelések nyilvántartása, audit dokumentumok, jelenléti ívek, tanúsítványok kezelése és feltöltése az ICERT rendszerbe.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az akkreditáló hatóság által megkövetelt és az üzleti hatékony működés adatkezelési elvárásoknak megfelelő dokumentáció készítése, kezelése.
A kezelt adatok köre: Ügyfelek adatai, kapcsolattartói adatok, teljes tanúsítási dokumentációban megjelenő személyes adatok, auditorok, nyilatkozatok, tanácsadók adatai, aláírása, Szakértő neve, szakértő aláírása,  szakértői nyilvántartási száma, üzemügyletes neve, auditban résztvevők neve, beosztása, aláírása
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig

2.13 Szermély tanúsítás kijelölés, notifikáció alapján 
Személyi tanúsítás (Állandó kötést készítő személyek tanúsítása stb.)
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, szem igazolvány szám, értékelő lap, sorszám
Adatkezelés tervezett határideje: A bizonyítvány kiállítást követő maximum 10. teljes év után az elő március utolsó munkanapja

2.14 Szermély tanúsítási tanúsítvány kiállításához kapcsolódó adatkezelés alvállalkozókként 
SCC által tanúsított oktatásokhoz kapcsolódó bizonyítvány kiállítás érdekében a résztvevők képzéssel kapcsolatos adatok átadása az SSC képző intézmény (TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH) részére.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez  a tanúsítványt kiállító szervezet számára a tanúsítvány kiállításához a szükséges adatok átadása.
A kezelt adatok köre: Név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, munkakör, lakcím, állampolgárság, anyja neve, születési idő, születési hely, iskolai végzettség, aláírás, vizsga eredménye.
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig.

2.15 Szerződések kezelése, iktatása 
Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás, Tanúk neve, címe, aláírása
Adatkezelés tervezett határideje: A tanúsítási, szakértői, ellenőri tevékenységek esetében minimum 10. évig vagy egy termékhez kapcsolódó tevékenység esetén tervezett élettartamát követő első március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.
Egyéb a szerződések esetében a szerződés megszüntetését követő 4. teljesé év utáni első március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.16 Számviteli Törvény szerinti kimenő és bejövő számla kezelése.  Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása az adatok tárolása a számviteli törvénynek való megfelelés érdekében. 
Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása. Beszállítói számláihoz csatolt teljesítési igazolásokon megjelenő személyes adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, telefon, adószám, bankszámlaszám, teljesítési igazoláson szereplők neve, teljesítésigazoláson szereplők neve
Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli törvény alapján, de minimum 8 év.

2.17 Az EMI-TÜV SÜD Akadémia szervezésében végzett képzések nyújtása. 
Az EMI-TÜV SÜD Akadémia keretében végzett képzésekkel kapcsolatos jelentkezések kezelése, képzések szervezése, lebonyolítása, szükséges dokumentumok elkészítése, tanúsítványok kiállítása, nyilvántartása, eljuttatása a résztvevőknek.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke oktatási szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani és az oktatás és vizsgáztatás lebonyolításához szüksége adatok kezelése.
A kezelt adatok köre: Név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, munkakör, lakcím, , adóazonosító szám, vizsga eredménye.
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 9. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.18 Az EMI-TÜV SÜD Akadémia szervezésében végzett felnőttképzési oktatási tevekénységhez kapcsolódó adatkezelési kötelezettségek 
Oktatási anyag és vizsgadokumentáció kezelése, valamint a felnőttképzésben szükséges dokumentumok menedzsmentje. Tanúsítványok kiállítása, nyilvántartása, eljuttatása a résztvevőknek, Hatóság felé történő kötelező adatszolgáltatás.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, cím, személyi igazolvány szám, Állandó lakóhely címe, telefonszám, Tartózkodásának címe, felnőttképzési nyilatkozat, adatszolgáltatási nyilatkozat, felnőttképzési szerződés, a törvényen meghatározott kötelezően nyilvántartandó adatok, beosztás, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, munkakör, lakcím, állampolgárság, anyja neve, születési idő, születési hely, iskolai végzettség, TAJ szám, adóazonosító szám, jelentkező neme, Legmagasabb Iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, Előzetes tudásszint, Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás, Munkahely címe, e-mail címe, beosztása, aláírás, felmérés eredménye, vizsga eredménye,
Adatkezelés tervezett határideje: A felnőttképzési törvényben meghatározott határidőig, de minimum 8 évig.

2.19 A Szervezet üzleti tevékenységének keretében végzett szakmai képzésekkel kapcsolatos adatkezelés 
Oktatási anyag és vizsgadokumentáció kezelése, valamint a felnőttképzésben szükséges dokumentumok menedzsmentje. Tanúsítványok kiállítása, nyilvántartása, eljuttatása a résztvevőknek, Hatóság felé történő kötelező adatszolgáltatás. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke oktatási szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani és az oktatás és vizsgáztatás lebonyolításához szüksége adatok kezelése.
A kezelt adatok köre: Név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, munkakör, lakcím, , adóazonosító szám, vizsga eredménye. üzemügyeletes kiskönyv,  felvonó ellenőri szám,
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 10. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.20 A Szervezet üzleti tevékenységének keretében végzett szakmai képzésekkel kapcsolatos a felnőttképzési oktatási tevekénységhez kapcsolódó adatkezelési kötelezettségek 
Oktatási anyag és vizsgadokumentáció kezelése, valamint a felnőttképzésben szükséges dokumentumok menedzsmentje. Tanúsítványok kiállítása, nyilvántartása, eljuttatása a résztvevőknek, Hatóság felé történő kötelező adatszolgáltatás. Felvonóellenőri képzés. Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda üzemügyeletesek oktatása.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, cím, személyi igazolvány szám, Állandó lakóhely címe, telefonszám, Tartózkodásának címe, felnőttképzési nyilatkozat, adatszolgáltatási nyilatkozat, felnőttképzési szerződés, a törvényen meghatározott kötelezően nyilvántartandó adatok, beosztás, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, munkakör, lakcím, állampolgárság, anyja neve, születési idő, születési hely, iskolai végzettség, TAJ szám, adóazonosító szám, jelentkező neme, Legmagasabb Iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, Előzetes tudásszint, Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás, Munkahely címe, e-mail címe, beosztása, aláírás, felmérés eredménye, vizsga eredménye, üzemügyeletes kiskönyv,  felvonó ellenőri, szám, Humánpolitikai vezető neve, Minőségirányítási vezető neve
Adatkezelés tervezett határideje: A felnőttképzési törvényben meghatározott határidőig, de minimum 8 évig.

2.21 Webinar, podcast adások készítése 
Webinar, podcast felvételek készítése és tárolása, YouTube csatorna, és vagy egyéb hosting csatorna használatával.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés 
A kezelt adatok köre: Név, cégnév, arc, test- és hangfelvétel
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.22 Rendezvényszervezéssel és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelő által szervezett rendezvények, oktatások, rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációk kezelése, cégcsoportból Magyarországra érkező munkatársak szállodai szoba előfoglalása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet által szervezett rendezvények hatékony lebonyolítása érdekében végzett adatkezelés.
A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám
Adatkezelés tervezett határideje: A rendezvény lezárását követő 1. évet követő március utolsó munkanapa

2.23 Rendezvények fotó, videó dokumentálása és média kommunikáció promóciós céllal. 
Az Adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket, promóciós videókat készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán, valamint közösségi média oldalain publikálhat, hirdetésben felhasználhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója.
A kezelt adatok köre: Arc és testkép
Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.24 Szolgáltatás(ok) hirdetése és szolgáltatás(ok)kal kapcsolatos elégedettség mérés, kutatás végzése szolgáltatások fejlesztéséhez 
Az Adatkezelő saját és partnerei által szervezett képzések, szolgáltatások, rendezvények, programok ajánlása.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, beosztás
Adatkezelés tervezett határideje: Maximum 10 évig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

2.25 Saját szolgáltatás(ok) hirdetése közvetlen üzletszerzés céljából 
Az Adatkezelő saját és partnerei által szervezett képzések, szolgáltatások, rendezvények, programok ajánlása. Az adatok forrása a Adatkezelő saját partneri adatbázisa.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.26 Cookie technológia alkalmazása a felhasználói élmény és teljesítmény fokozására  valamint személyre szabott tartalom, hirdetések biztosítása. 
A honlapra látogató felhasználók felhasználó élmény javítása, érdeklődési kör alapján történő testreszabott tartalom megjelenítése, termékek szolgáltatások korábbi látogatásokon alapuló hirdetése, felhasználói igények alapján kialakuló jövőbeli fejlesztések meghatározása.  Teljesítmény, Funkcionális, Célzó- és hirdetési sütik elhelyezése és kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, IP cím
Adatkezelés tervezett határideje: Cookie szabályzatban meghatározott ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

2.27 Weboldal alapműködéséhez szükséges és statisztikai sütik (Cookie) kezelése 
Az Adatkezelő sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon felhasználót, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott tartalmat jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának és javítása érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke hogy feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott tartalmat jelentessen meg a látogató részére, javítsa a honlap biztonságát.
A kezelt adatok köre: IP cím, Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Adatkezelés tervezett határideje: Cookie szabályzatban meghatározott ideig vagy az érintett jogos tiltakozásáig.

2.28 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak nyilvántartása a tevékenységük ellátásának megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolása az elvégzett ellenőrzés időpontjában.  
Auditorok kapcsolattartási és személyes adatainak, önéletrajzának, szakmai tapasztalatának, referenciáinak, végzettséget igazoló dokumentumainak, partnergondozási nyilatkozatainak kezelése és nyilvántartása, kérésre árajánlattal vagy pályázati anyaggal átadva leendő vagy meglévő ügyfélnek vagy TÜV SÜD AG-n keresztüli ügyfélnek. Az adatok megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a rendszertanúsítást végző auditorok adatait, szakmai anyagait kezelni.
A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, email cím, születési hely, születési idő, adószám, lakcím, végzettségek, szakmai tapasztalatok, partnerlátogatási nyilatkozat, pártatlansági igazolás, önéletrajzban megadott adatok, aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.29 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak nyilvántartása a tevékenységük ellátásának megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolása az elvégzett ellenőrzés időpontjában.  
Német kompetencia mátrix Csak IBHT - Notifikáció alapján
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, szem ig szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, szakképzettséget igazoló bizonyítványok azonosítói, 
Adatkezelés tervezett határideje: Vizsgált termék élettartamától függően. A tervezett élettartam végéig.

2.30 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak nyilvántartása a tevékenységük ellátásának megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolása az elvégzett ellenőrzés időpontjában.  
Magyar kompetencia mátrix Csak IBHT - Notifikátció alapján
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, szem ig szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, szakképzettséget igazoló bozonyítványok azonosítói, 
Adatkezelés tervezett határideje:
 Az adatkezelő által meghatározott ideig.

2.31 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak nyilvántartása a tevékenységük ellátásának megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolása az elvégzett ellenőrzés időpontjában.  
Német kompetencia mátrix Csak IBHT
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a tanúsítást végző auditorok illetve a vizsgáló szakemberek adatait, szakmai anyagait kezelni és megőrizni.
A kezelt adatok köre: Név, szem ig szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, szakképzettséget igazoló bozonyítványok azonosítói, 
Adatkezelés tervezett határideje: Vizsgált termék élettartamától függően. A tervezett élettartam végéig.

2.32 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak nyilvántartása a tevékenységük ellátásának megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolása az elvégzett ellenőrzés időpontjában.  
Kompetencia és képzettségi mátrix nyilvántartása és frissítése. Az adatok megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a tanúsítást végző auditorok illetve a vizsgáló szakemberek adatait, szakmai anyagait kezelni és megőrizni.
A kezelt adatok köre: Név, szem ig szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, szakképzettséget igazoló bozonyítványok azonosítói, 
Adatkezelés tervezett határideje: Öt év.

2.33 Az irányítási kézikönyvek mellékletét képező kompetencia összefoglaló táblázat kezelése, az auditorok és vizsgáló szakemberek képzettségének visszamenőleges bizonyítására. 
Kompetencia összefoglaló táblázat megőrzése bizonyításhoz.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a tanúsítást végző auditorok illetve a vizsgáló szakemberek adatait, szakmai anyagait kezelni és megőrizni.
A kezelt adatok köre: Név, szem ig szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, szakképzettséget igazoló bozonyítványok azonosítói
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megkezdését követő minimum 25 évet követő első március utolsó munkanapja.

2.34 Ügyfelek rendszertanúsításra felkészülésének támogatása tanácsadó kapcsolattartási adatainak nyilvántartásával és átadásával 
Az Adatkezelővel szerződésben álló tanácsadók kapcsolattartási adatainak kezelése és átadása ügyfelek, partnerek részére.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak támogatása az ügyfél támogatásával.
A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, email cím
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 10. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.35 Felvonó ellenőri engedélyek hatósági hosszabbításának támogatása 
Az Adatkezelő támogatást nyújt a munkavállalói és szerződött ellenőr parterei számára a Budapest Főváros Kormányhivatalának az ellenőri adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a munkavállalói és teljesítési segédeinek támogatása rájuk rótt adatszolgáltatási ás adminisztrációs tevekénységükben.
A kezelt adatok köre: Név, cím , Erkölcsi bizonyítvány másolat, adatszolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok. 
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatok magadását követő 1 hét.

2.36 Felvonó ellenőri engedélyek nyilvántartása 
Felvonó ellenőri engedélyek nyilvántartása annak érdekében, hogy az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az ellenőrzést a megfelelő képesítéssel rendelkező kolléga végezte el. 
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, szem ig. szám, szül hely, születési idő , anyja neve, állandó lakcím, 
Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott határidőig.

2.37 Szakértők, ellenőrök auditorok adatainak megadás a megrendelői területre történő belépéshez. 
Rendszeres vagy alkalom szerű adatátadás a Megrendelő partnerek telephelyeire történő belepéskor a belépő azonosítására. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a megrendelő partnerei számára a felvonó ellenőrzés elvégző kolléga adataink átadása, hogy a partner a helyszínen azonosítani tudja az ellenőrzés végző személyt
A kezelt adatok köre: Név, szem ig. szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, Magán gépkocsi rendszám
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatátadást követő 1. teljes év után az első március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.38 Műszaki szakértők ellenőrök auditorok végzettséget igazoló dokumentum kezelése és tárolása. 
Az Adatkezelő a végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát tárolja tenderen való részvétel vagy megrendelőnél való szakértelem bizonyítása érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az alkalmazott ellenőrök adatainak nyilvántartása a tendereken, hatósági megkereséseken történő adatmegadási elvárások teljesítése érdekében.
A kezelt adatok köre: Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig.

2.39 Az elvégzett felvonó és egyéb emelőgép ellenőrzések és felülvizsgálatok jegyzőkönyvéihez való hozzáférés szolgáltatás közvetítése a Netinform rendszerben. 
Digitális jegyzőkönyvek tárolása és hozzáférési szolgáltatás közvetítése a berendezések tulajdosnosai illetve üzemeltetői és karbantartók számára. 
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke a hatékonyabb munkavégzés érdekében a tárolt és rögzített jegyzőkönyvek digitális hozzáférés szolgáltatás közvetítése a jegyzőkönyvben szereplő eszközöket üzemeltető jogi és természetes személyek számára.
A kezelt adatok köre: Hozzáférési adatok, e-mail cím,,
Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

2.40 Újonnan átadott felvonók Hatósági adatszolgáltatási kötelezettsége 
Újonnan átadott eszközök vizsgálata, valamint a hatósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó pénzügyi tevékenység.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Vizsgálat ideje, üzemeltető neve, karbantartó neve, a vizsgálatot végző szakértő neve, üzemeltető kapcsolatartója.
Adatkezelés tervezett határideje: A termék (felvonó, emelőgép stb.) tervezett életciklusáig.

2.41 Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartási és tagsági viszony és tagsági díj fizetési kötelezettség nyilvántartása.  
Az Adatkezelő munkatásai számára a Magyar Mérnöki Kamarai tagság, a  Lift-S Egyesület, a Magyar Felvonó Szövetségbe, CSAOSZ,  TMT, KOZMOSZ, tagsági részvételt biztosít és tagsági díjat fizet. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szakmai érdekcsoportban való részvétel és a munkavállalók delegálása az egyes szervezetekbe. Valamint annak nyilvántartása hogy mely munkavállaló számára fizeti a szakmai szervezetben a tagdíjat.
A kezelt adatok köre: Név , beosztás, kamarai szám , tagsági szám
Adatkezelés tervezett határideje: Munkaszerződés, partneri szerződés végét követő első március utolsó munkanapjáig vagy a tagság megszüntetéséig.

2.42 Munkavállalók és alvállalkozók személyes adatainak adatátadása a megrendelőnek a munkavédelmi, tűzvédelmi balesetvédelmi oktatáson való részvétel érdekében.  
A megrendelő telephelyén érvényes munkavédelemi, tűzvédelmi, balesetvédelmi elvásároknak való megfelelése és annak igazolása érdekében a megrendelő kezeli és tárolja a kapcsolódó igazolásokat
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, szem ig. szám, szül hely, születési idő, állandó lakcím, TAJ szám
Adatkezelés tervezett határideje: A munkavállaló munkaszerződésének vagy a partnero szerződés megszűnéséig.

2.43 Mutatványos berendezés kezelői igazolványok nyilvántartása 
Mutatványos berendezés kezelői igazolványok nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név kiállítás, dátuma , azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott határidőig.

2.44 Mutatványos berendezésekhez kapcsolódó nyilatkozatok kezelése és tárolása 
A baleseti bejelentő nyilatkozat, bejárás utáni üzemeltetői nyilatkozat nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név kiállítás, dátuma , azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott határidőig.

2.45 Az Akkreditációkkal kapcsolatos pártatlanság biztosítására működtetett Pártatlansági bizottságban résztvevő érintettekkel és a bizottság működésével kapcsolatos nyilvántartások, dokumentumok kezelése. 
Pártatlansági bizottság működésével kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés jogalapja:
 Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az Akkreditációkhoz a pártatlanság igazolására a Pártatlansági bizottság működtetése.
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, fénykép, aláírás, nyilatkozat
Adatkezelés tervezett határideje: Az akkreditáció ciklus végét követő 5. év után az első március utolsó munkanapja.

2.46 Minőségirányítás rendszerek működtetésével kapcsolatos dokumentáció kezelése. Akkreditációk, notifikáció, kijelöléssel kapcsolatos dokumentáció és adatkezelés 
ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel és a 17020,17021-1,17024,17025,17065 irányítási rendszerek működtetésével, valamint akkreditálásával, notifikálásával, kijelöléssel és nyilvántartásba vételével kapcsolatos személyes adatokat érintő adatkezelések. Az EMI-TÜV SÜD magyarországi akkreditációnak notifikáció, kijelölésinek dokumentációs követelményeinek való megfelelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a felülvizsgáló szervezetek által megkövetelt és az üzleti hatékony működés adatkezelési elvárásoknak megfelelő dokumentáció készítése, kezelése.
A kezelt adatok köre: Név, aláírás, beosztás
Adatkezelés tervezett határideje: Quality Platform
Saját rendszerdokumentáció és bizonylatok: Az akkreditáció ciklus végét követő 5. év után az első március utolsó munkanapja.

2.47 Német "Por matrica" kiadása magyarországi gépjárművekre 
Környezetvédelmi matrica kiadásával kapcsolatos adatkezelés, nyilvántartás és az előírt adatok átadása a matrica Adatkezelőjének.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatfeldolgozó jogos érdeke az szolgáltatói szerződése teljesítéséhez szükséges adatok kezelése
A kezelt adatok köre: Név, forgalmi engedély teljes adattartalma
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig.

2.48 Postai küldemények nyilvántartása 
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények nyilvántartása 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megkezdését követő 2. teljes év után az első március utolsó munkanapja.

2.49 TÜV SÜD Csehország nevében végzett élelmiszeripari ellenőrzése 
Tesco beszállítók élelmiszeripari ellenőrzése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatfeldolgozó jogos érdeke az szolgáltatói szerződése teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.
A kezelt adatok köre: Név
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő által meghatározott ideig.

2.50 Szerződött partnerek és egyéb ügyfelek személyes adatainak kezelése jogi és egyéb igényérvényesítés céljából  
Az Adatkezelő a vele szerződésben álló természetes személyek és jogi személyek kapcsolattartóinak személyes adatait jogi igényérvényesítési célból az adatmegadást követően az általános elévülési időtartam alatt megőrzi. 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke  a vele szerződésben álló természetes személyek és jogi személyek kapcsolattartóinak személyes adatait az általános elévülési időtartam alatt nyilvántartani. 
A kezelt adatok köre: A szerződés időtartama alatt kezelt adatok
Adatkezelés tervezett határideje: A Polgári törvénykönyv alkalmazása szerint a szerződés  megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.51 Informatikai üzletmenetfolytonosság biztosítása és adatmentés  
IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, jogosultságok- , elektronikus levelezési fiókok kezelése, beleértve a munkaállomások, szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetén.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek adatainak rendszeres mentése és archiválása.
A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória
Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig, az adatarchiválást a mentést követő 2. év március utolsó munkanapjáig.

2.52 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés 
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő.

2.53 A Szervezet üzleti tevékenységeivel kapcsolatos panaszok és fellebbezések kezelése 
Panaszkezelés és fellebbezések
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Szervezet jogos érdeke üzleti tevekénységeivel kapcsolatos panaszok és fellebbezések kezelése.
A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám
Adatkezelés tervezett határideje: Beérkezéstől számított 3. év

3. ADATMEGADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

4. ÉRINTETTEK KÖRE

Az Adatkezelővel szerződésben álló partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, szakértők, auditorok, tanácsadók, valamint a Szervezet szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek képviselői, továbbá az Adatkezelő szervezésében megtartott képzések résztvevői és az oktatók.

5. KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. 

6. GYERMEKEK

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és nem tartoznak az Információs társdalommal összefüggő szolgáltatások körébe. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: Magyar Posta, Hatóság, TÜV SÜD Auto Partner GmbH, TÜV SÜD Czech, Tanúsító szervezetek, Magyar Mérnöki Kamara, Lift-S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség, Munkavédelemi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást megtartására kötelezett megrendelők, Szálláshelyek, SCC.
Adatfeldolgozók kategóriái: TUV SUD AG, Alvállalkozó szakértők, Auditorok, Tanácsadók, TÜV SÜD AG, TÜV SÜD Business Services GmbH (TLims), EDOX, Számlázási szolgáltatók, Rendezvényszervező, Fotó és videó szolgáltató, Hosztesz szolgáltató, Vagyonvédelmi szolgáltató, Helyszínt biztosító intézmény, Mailingwork, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó, IT üzemeltető, szoftver üzemeltető

8. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át.

8.1 Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz 
Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

9. HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT ADATOK KEZELÉSE

Amennyiben a Partner vagy az Ügyfél nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

10. AUTOMATA DÖNTÉSHOZATAL 

Az adatkezelő adatkezelési tevékenységei során automata döntéshozatali automatizmusokat nem alkalmaz.  

11. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő szerződésben rögzített garanciák mentén a következő esetekben címzetteknek továbbítja a felhasználók adatait: EGT tagállamokon kívüli szolgáltatások szervezése, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok átadása (pl. auditori vagy tanácsadási munkák teljesítése), utazásszervezés (pl. szálláshelyek, biztosítók, repülő társaságok).

12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

12.1 A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

12.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

12.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

13. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

14. JOGORVOSLAT

Bármely érintett, ha megítélése szerint
a) az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
b) személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat, 
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
• az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36-1-3911400
E-mail: [email protected] 
www.naih.hu 

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása