ts-pr-banner-newsroom

TÜV SÜD vykazuje stabilní vývoj a zabývá se tématy budoucnosti

Tisková konference k výročním výsledkům

Tisková konference k výročním výsledkům

TÜV SÜD představuje v rychle se měnícím světě jistotu a udržitelnost. V roce 2022 zvýšil tento celosvětově působící poskytovatel služeb své tržby meziročně o 7,3 % na přibližně 2,9 miliardy EUR, ačkoli celkově obtížné hospodářské podmínky způsobily pokles zisku o 13,4 % na 195 milionů EUR. Společnost TÜV SÜD měla v roce 2022 celosvětově více než 26 000 zaměstnanců, z toho téměř polovinu mimo Německo.

  • Stabilita v době krize: Tržby 2,863 miliardy EUR, zisk (EBIT) 195 milionů EUR.
  • Investice do budoucnosti: 153,8 milionu EUR na digitalizaci a infrastrukturu pro testování.
  • Oči upřené k růstovým trhům: Digitalizace a udržitelnost.

ts-pr-dr-johannes-bussmannTÜV SÜD patří mezi přední mezinárodní poskytovatele zkušebních, inspekčních a certifikačních služeb (TIC). Společnost již několik let úspěšně roste. Základem tohoto úspěchu je schopnost společnosti TÜV SÜD porozumět technickým a společenským trendům a přizpůsobit jim své portfolio služeb, jakož i schopnost vyvíjet řešení pro klíčové otázky budoucnosti, jako je udržitelnost a digitalizace. Společnost TÜV SÜD důsledně investuje do vzdělávání a dalšího rozvoje svých zaměstnanců - v roce 2022 její zaměstnanci absolvovali celkem 128 800 dnů školení. Další investice směřovaly do průběžné modernizace a rozšiřování globálních laboratorních zařízení společnosti. Nové laboratoře byly zřízeny například ve Velké Británii, Thajsku, Indii, Číně a USA.

„Díky širokému spektru kompetencí, rozsáhlé síti poboček a obrovskému množství odborných znalostí a technických dovedností našich zaměstnanců položila společnost TÜV SÜD pevné základy pro stabilní rozvoj i v náročných ekonomických podmínkách,“ uvedl Dr. Johannes Bussmann, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, v Mnichově na výroční tiskové konferenci k výsledkům společnosti. V roce 2022 se tržby tohoto mezinárodního poskytovatele služeb zvýšily o 7,3 % na celkových 2,863 miliardy EUR. Přetrvávající politické a ekonomické otřesy způsobené následky pandemie covidu-19 a války na Ukrajině se však musely projevit, takže EBIT se meziročně snížil o 13,4 % na 195 milionů EUR. Dr. Bussmann to však uzavřel těmito slovy: „Vzhledem k problematickým rámcovým podmínkám, v nichž jsme naši činnost vykonávali, jsme s tímto vývojem i tak spokojeni.“

Stabilní růst na široké základně

ts-pr-prof-dr-matthias-j-rapp

Profesor Matthias J. Rapp, finanční ředitel (CFO) společnosti TÜV SÜD AG, vyjádřil zvláštní uspokojení nad tím, že na dosaženém růstu tržeb se v roce 2022 podílely všechny segmenty a regiony společnosti. Každý ze tří segmentů společnosti, tj. PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE, tvoří přibližně jednu třetinu příjmů společnosti. V roce 2022 vygenerovalo přibližně 7 100 zaměstnanců segmentu PRŮMYSL tržby ve výši 961,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %. Finanční ředitel rovněž vyzdvihl působivé výsledky více než 6 300 zaměstnanců v segmentu MOBILITA, kteří dosáhli tržeb ve výši 945,0 milionů EUR, což představuje nárůst o 6,7 %. Dvouciferného růstu pak dosáhl segment CERTIFIKACE, kde přibližně 8 300 zaměstnanců vytvořilo tržby ve výši 973,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11,1 %. S ohledem na takový výsledek profesor Rapp ocenil tento segment jako obzvláště robustní a odolný.

TÜV SÜD roste mezinárodně. Region EVROPA, zahrnující Evropu včetně Německa, dosáhl v roce 2022 opět nejvyšších tržeb. Profesor Rapp zdůraznil: „Náš region EVROPA v roce 2022 vytvořil přibližně tři čtvrtiny podnikových příjmů.“ Výrazný růst však zaznamenal i region AMERIKA, kde tržby vzrostly o 19,4 % na 177,2 milionu EUR. Také v regionu ASIE došlo k výraznému nárůstu tržeb o 12,8 % na celkových 517,3 milionu EUR, čímž tento region poprvé překonal hranici půl miliardy eur.

Finanční ředitel vyjádřil svou důvěru a optimismus, pokud jde o budoucnost, a prohlásil: „V nadcházejících letech plánujeme pokračovat v rozšiřování naší silné zaměstnanecké základny a ve vytváření nových pracovních míst.“ Poukázal na významné investice TÜV SÜD do rozvoje společnosti, kdy jen v roce 2022 bylo na rozšíření globální testovací infrastruktury, rozvoj nových služeb a obchodních modelů a zaměření společnosti a jejího portfolia služeb na udržitelnost vyčleněno 154 milionů EUR.

Klimaticky neutrální do roku 2025

Dr. Bussmann dále uvedl: „Stanovili jsme si ambiciózní cíl – TÜV SÜD chce být do roku 2025 klimaticky neutrální.“ Provoz budov a vozový park společnosti jsou nyní nejdůležitější výchozí body pro další činnost v této oblasti. Tři nejvýznamnější projekty TÜV SÜD týkající se jejích budov, včetně budovy „Algorithm“, která je v současné době ve výstavbě v sídle skupiny, splňují nejvyšší možné standardy energetické účinnosti, přičemž se plánuje instalace fotovoltaických systémů na stávajících budovách společnosti TÜV SÜD a přechod vozového parku na e-mobilitu.

„Chceme-li být pro naše zákazníky první volbou v oblasti udržitelnosti a souvisejících služeb, musíme si udržet důvěryhodnost a při výkonu své činnosti se heslem „udržitelnost“ řídit,“ říká Dr. Bussmann. „Máme potřebné odborné znalosti a zkušenosti, abychom porozuměli složitým technologiím a procesům, které jsou nezbytné pro přechod na nové zdroje energie a posun k udržitelnosti v naší ekonomice a společnosti, a abychom tyto technologie a procesy mohli testovat.“ TÜV SÜD podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a možností ukládání energie, zejména se zaměřením na pobřežní větrné elektrárny a vodíkové technologie.

Udržitelnost potřebuje normy a transparentnost

Vlastní norma společnosti TÜV SÜD nazvaná GreenHydrogen a certifikace H2-Readiness pro elektrárny s kombinovaným cyklem (CCPP) představují průkopnická řešení, která si získávají pozornost na národní i mezinárodní úrovni. Odborníci v laboratořích společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a Garchingu u Mnichova testují u materiálů a součástí používaných například pro osobní a užitková vozidla slučitelnost s vodíkem. TÜV SÜD také vyvíjí nové zkušební metody, které urychlují pracovní postupy a snižují náklady. Takové postupy odborníkům TÜV SÜD při testování spojovacího plynovodu terminálu LNG v německém přístavu Wilhelmshaven umožnily i přes obrovský časový tlak zajistit dodržení všech specifikací vyplývajících z příslušných předpisů a norem a s ohledem na budoucí použití zaručit slučitelnost potrubí s vodíkem.

„Aby byla udržitelnost úspěšná, potřebujeme jednotné normy a absolutní transparentnost,“ řekl Dr. Bussmann. TÜV SÜD jako nestranná třetí osoba provádí certifikaci podle uznávané normy PAS-2060 a ověřuje uhlíkovou stopu výrobků a podniků podle norem EN 14064 a 14067. Odborníci společnosti také vyvinuli proces validace a ověřování emisí oxidu uhličitého ve výrobních procesech, nazvaný veriX. Ten umožňuje podnikům stanovit referenční výchozí úroveň pro jejich provoz a slouží v procesu dekarbonizace jako měřítko pro srovnání dopadů jednotlivých opatření ke zlepšení a pokroku.

KYBernetická bezpečnost a umělá inteligence

Inovace v TÜV SÜD se dále zaměřují na vývoj a rozvoj služeb souvisejících s digitalizací. „V této oblasti poskytujeme služby, které chrání podniky a kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky, a podporujeme výrobce v automobilovém průmyslu při realizaci pilotních projektů autonomního řízení vozidel. Jako oznámený subjekt posuzujeme také bezpečnost a zabezpečení zdravotnických prostředků s integrovanými technologiemi umělé inteligence,“ informoval Dr. Bussmann. Předpovídá, že využití umělé inteligence (AI) přinese dalekosáhlé změny procesů v mnoha různých odvětvích. Společnost TÜV SÜD vyvinula počáteční systém řízení kvality zohledňující požadavky stanovené ve stávajících předpisech a normách, včetně skupiny norem IEEE-7000, které jsou první celosvětově platnou normou zabývající se etickými aspekty používání umělé inteligence. Kromě toho TÜV SÜD ve spolupráci s TÜV Verband (zastřešující organizací předních německých poskytovatelů zkušebních, inspekčních a certifikačních služeb a průmyslových podniků), dalšími poskytovateli TIC služeb a zúčastněnými stranami z průmyslové a společenské sféry pracuje na vytvoření základních principů a nástrojů podporujících srovnatelnost při testování umělé inteligence. Vychází přitom z různých zdrojů včetně připravovaného aktu Evropské unie o umělé inteligenci.

Vedle poskytování služeb pro stále více digitalizovaný svět využívá společnost TÜV SÜD digitalizaci také při vývoji vlastních služeb. V několika společnostech TÜV SÜD již odborníci při provádění inspekcí využívají chytré brýle k tomu, aby přizvali kolegy z jiných oborů a využili jejich odborných znalostí. A v Singapuru vyvinula společnost TÜV SÜD inovativní řešení pro provádění inspekcí fasád mrakodrapů, které kombinuje drony a umělou inteligenci.

„Vývoj inovativních řešení a procesů a působení v národních a mezinárodních sdruženích a výborech poukazuje na náš cíl a schopnost porozumět nejmodernějšímu technickému vývoji a společenským požadavkům a přetavit je v konkrétní služby,“ upozonil Dr. Bussmann. „Ve světě, který se pořád a stále dynamičtěji mění, je tato schopnost klíčem k udržení pozice společnosti TÜV SÜD jako zastánce bezpečnosti, ochrany a udržitelnosti – dnes i v budoucnu.“

 

Více informací:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION