Světový den BOZP 28.4.2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základní zásadou v každé práci.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) byl vyhlášen roku 2003 Mezinárodní organizací práce. 28. duben je dnem osvěty ve věci závažnosti problémů pracovních úrazů a nemocí z povolání a také dnem zachování vzpomínky na na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Při práci je třeba myslet na ochranu zdraví každý den.

Téma pro rok 2023, které se bude zdůrazňovat je bezpečné a zdravé pracovní prostředí jako základní zásada a právo při práci. Podívejte se na výběr produktů, které mohou zvýšit bezpečnost práce i u vás! Jak přispět k zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí? Například splněním podmínek pro certifikaci dle normy ISO 450001. Norma ISO 45001 je mezinárodní normou pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS).

Cílem je zlepšit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a dalších pracovníků. Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivně zlepšovat výkonnost BOZP. Norma je aplikovatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy.

Jejími dvěma hlavní cíli jsou:

  • poskytovat organizaci rámec pro řízení rizik a příležitostí k předcházení pracovním úrazům a zhoršení zdraví pracovníků s cílem zlepšit a poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště a chránit pracovníky na všech úrovních v rámci organizace,
  • sledovat novely všech často se měnících legislativních a jiných předpisů týkajících se BOZP a jejich dodržování.

Přečtěte si více o certifikaci ISO 45001.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION