TÜV SÜD nabízí posuzování shody elektronických výrobků

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/30, kterým se doplňuje směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU, je závazné od 1. srpna 2024 a otevírá novou oblast činnosti pro oznámené subjekty. Od tohoto data bude muset mnoho elektronických výrobků před uvedením na trh v EU projít posouzením shody s ohledem na základní požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené ve směrnici RED. TÜV SÜD, jedna z předních zkušebních a certifikačních společností, výrobcům bezdrátových zařízení při plnění těchto požadavků výrazně pomáhá.

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice o rádiových zařízeních s ohledem na základní požadavky na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí, vstoupilo v platnost zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie. Povinnosti v něm stanovené jsou závazné od 1. srpna 2024. Výrobci, dovozci a distributoři uvádějící rádiová zařízení na trh v Evropské unii (EU) musí zajistit, aby jejich výrobky splňovaly požadavky směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Společnost TÜV SÜD je v EU schválena jako notifikovaná osoba a je oprávněna posuzovat shodu výrobků s požadavky RED. Oblast působnosti směrnice RED zahrnuje elektrické nebo elektronické výrobky, které vysílají nebo přijímají rádiové vlny pro účely rádiové komunikace či rádiové lokalizace. Patří mezi ně mimo jiné rozhlasové a pozemní televizní přijímače.

„TÜV SÜD disponuje akreditovanými zkušebními laboratořemi a vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou velmi dobře obeznámeni s požadavky předpisů. To nás staví do ideální pozice pro podporu zákazníků po celém světě“, vysvětluje Florian Wolff von Schutter, vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti produktů IoT a funkční bezpečnosti společnosti TÜV SÜD Product Service. „EU je po Číně a USA jedním z nejdůležitějších trhů pro elektronické výrobky. Podle prognóz navíc evropský trh nadále poroste o 1 až 2 % ročně. Pro výrobce tak bude stále zajímavé zajistit si přístup na tento trh.“

Společnost TÜV SÜD zveřejnila informace o směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU. Tento dokument (v angličtině) a další informace, které je vhodné znát k tématu rádiových zařízení, najdete zde:


 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION