Mezinárodní den lesů: 21.3.2023

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů (International Day of Forest) již  v roce 2012. Tento den oslavuje a zvyšuje povědomí o významu všech typů lesů. Tématem pro rok 2023 je "Lesy a zdraví".

 

Vzhledem k tomu, že lesy pokrývají třetinu veškerého povrchu země, jsou pro další udržitelný rozvoj zásadní. Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí.  Je 12. nejlesnatějším státem v Evropě. V zásobě dřeva na 1 hektar lesa jsme na 4. místě  (246 m3/ha) a v ročním přírůstu dřeva na hektar (7,8 m3/ha) na 6. místě v Evropě.

 

Les je obnovitelný přírodní zdroj, který má nezastupitelné funkce. Lesní ekosystémy jsou jednou z klíčových složek životního prostředí. Na jedné straně jsou lesy vystavené změnám klimatu a na straně druhé průběh těchto změn ovlivňují.

 

Jak souvisí FSC a PEFC s lesy?

Jako jedno z řešení ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn je posun k přírodě blízkým a šetrným formám lesního hospodaření.

Ty prosazuje i certifikace FSC, která definuje pravidla pro vlastníky a správce lesů a zaručuje, že dřevo pochází z šetrného lesního hospodaření.

Takto obhospodařované lesy jsou lépe připraveny na důsledky klimatických změn a zlepšuje se jejich adaptabilita.

 

Výhody Certifikace

Certifikace FSC nebo PEFC jsou nástrojem, jak nezávisle doložit, že hospodaření na daném lesním majetku je zodpovědné. Certifikace FSC lze využít k získání nových odběratelů. Majitelé lesů mohou využít zvýhodněných podmínek výkupu FSC dřeva. Detailnější popis výhod FSC certifikace je k nalezení na stránce FSC jako příležitost.

 

Co je třeba splnit pro získání certifikátu FSC?

Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC.

Detailní popis jednotlivých kroků vedoucích k získání certifikátu lesního hospodaření najdete na stránkách FSC v jejich průvodci Certifikace krok za krokem.

 

Kdo provádí certifikační audit?

Aby byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí certifikační audity samo FSC. Certifikací se zabývají akreditované certifikační firmy, jako například TÜV SÜD. Více o nabízených službách FSC® zde

 

Poznámka: Zdroj čísel: https://lesycr.cz/drevo/

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION