WEF banner

Světové ekonomické fórum: Formování budoucnosti pokročilé výroby a produkce

Urychlení transformace výroby prostřednictvím indexu připravenosti na inteligentní průmysl (SIRI)

Urychlení transformace výroby prostřednictvím indexu připravenosti na inteligentní průmysl (SIRI)

Světové ekonomické fórum (WEF) a Rada pro ekonomický rozvoj Singapuru (EDB) se společně se společnostmi McKinsey, Siemens a TÜV SÜD pustily do projektu šíření globálního přijetí indexu připravenosti na inteligentní průmysl (SIRI) jako mezinárodně uznávaného rámce pomoci výrobní komunitě urychlit digitální transformaci globálním přijetím Průmyslu 4.0 (P4.0).

Co je cílem iniciativy?

Cílem je vytvořit jednotný standardizovaný rámec pro výrobce na celém světě k hodnocení a srovnávání výrobních zařízení, aby tak mohli zahájit, škálovat a udržovat svou transformaci P4.0. Aby se rozšířilo celosvětové přijetí indexu SIRI, zavázaly se společnosti McKinsey, Siemens a TÜV SÜD provést certifikovanými hodnotiteli SIRI v roce 2021 celkem 1 000 hodnocení indexu SIRI.

Jaké jsou výzvy přijetí P4.0?

Z našich zkušeností a analýzy trhu se většina společností snaží zahájit a škálovat systematickou transformaci z důvodů:

  • omezeného chápání technologie a prostředí dodavatele;
  • nedostatku personálu, dovedností a znalostí.

Jak může index SIRI podpořit průmysl?

Index SIRI umožňuje výrobním společnostem využít platformu P4.0 prostřednictvím efektivního zahájení procesu, technologie a organizace transformace P4.0 za využití

  • Vytváření znalostí a stanovení specifické interpretace klíčových principů, konceptů a technologií P4.0
  • Pochopení připravenosti podniku na P4.0 a způsobu, jak se strukturovaně a systematicky zlepšovat
  • Zvyšování odhodlání zaměstnanců ke změně      

Jak SIRI funguje? 

SIRI zahrnuje dvoudenní workshop s týmem vedení podniku.

  • První den se skládá z úvodu k P4.0 a posouzení příslušného podniku podle 16 dimenzí SIRI (hodnoticí matice).
  • Druhý den zahrnuje stanovení priorit KPI podniku a identifikaci prioritních oblastí.

Zlepšení těchto prioritních oblastí má na výkonnost podniku největší dopad. Workshop vede certifikovaný hodnotitel SIRI a jeden asistent.

K čemu je potřeba standardizovaný rámec P4.0?

  • SIRI zavádí společnou řeč mezi různými zúčastněnými stranami, společnostmi a zeměmi, a usnadňuje tak komunikaci prostřednictvím stanovení společné terminologie a identifikace společných cílů – což je předpoklad pro transformaci P4.0 v globálním hodnotovém řetězci.
  • Srovnání P4.0 musí být založeno na globálním standardu a pomáhá společnostem lépe porozumět prostředí P4.0. Porovnáním v rámci svého odvětví, ale také s jinými odvětvími, se společnosti inspirují, aby se učily od ostatních.
  • Mezinárodní rámec, který je akceptován globální výrobní komunitou, dává jednotlivým společnostem, vládním agenturám a průmyslovým sdružením požadovanou důvěru k použití indexu SIRI jako strategického nástroje k zahájení a rozšíření digitální transformace.

Chcete-li zahájit transformaci Průmyslu 4.0 a implementovat index SIRI do vaší organizace, zde se dozvíte více. 

 

PROHLEDAT

Produktový list
Zobrazit všechny zdroje

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION