Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Splnění požadavků WLTP a RDE Evropské unie na automobilové emise a spotřebu paliva

Nová nařízení EU vyžadují testování v podmínkách „skutečného světa“

RDE a WLTP Evropské unie

Cílem nových předpisů Evropské unie pro testování skutečných emisí z jízdy (RDE) je ověřit úroveň emisí v reálných jízdních podmínkách s ohledem na měření v laboratoři. Testování RDE zahrnuje použití přenosných zařízení pro měření emisí (PEMS), které jsou připojeny k testovanému vozidlu. PEMS měří emise znečišťujících látek, zatímco vozidlo jede venku v denním provozu podle náhodných vzorců zrychlení a zpomalení. Výsledky zkoušek RDE jsou pak korelovány s emisními výsledky získanými ve zkušební laboratoři.

Nyní je vyžadováno testování podle požadavků RDE, ačkoli je v současné době prováděno pouze pro účely monitorování a určení schválení typu vozidla je založeno výhradně na laboratorních měřeních. Nicméně od 1. září 2017 musí požadavky na schválení typu zohledňovat také úrovně emisí zjištěné během testování RDE. V důsledku toho nemusí být u vozidel, která od 1. září 2017 nevyhoví zkoušce RDE, povoleno uvedení na trh.

Proč je testování emisí RDE a WLTP důležité?

 • Ušetříte čas a peníze díky využití mezinárodně harmonizovaných testovacích postupů k získání srovnatelných výsledků testování emisí vozidel a spotřeby paliva.
 • Minimalizujete rizika zajištěním dodržení přísných norem pro spotřebu paliva a emise skleníkových plynů (GHG).
 • Můžete během vývoje nových automobilových technologií objevit řešení kritických inovačních výzev snížením spotřeby paliva a omezením škodlivých emisí.
 • Můžete překonat nedostatky tradičních zkušebních schémat používaných k hodnocení spotřeby paliva a úrovně emisí a variací interpretace porovnáním laboratorních výsledků s výsledky skutečných jízdních zkoušek.
 • Můžete těžit z kompletních řešení využitím plné řady našich služeb testování, certifikace a auditu pro všechny typy automobilových výrobků.

TÜV SÜD jako váš odborný partner pro splnění požadavků RDE a WLTP

Akreditovaná nejmodernější zkušební zařízení TÜV SÜD se nacházejí v blízkosti hlavních vývojových středisek automobilového průmyslu po celém světě. Každé zkušební zařízení je připraveno na provádění všech nezbytných zkoušek emisí a palivové účinnosti požadovaných pro osobní a užitková vozidla a motocykly v souladu s oborovými požadavky, jakož i s vnitrostátními předpisy a mezinárodními normami, včetně RDE a WLTP Evropské unie.

TÜV SÜD také s partnerskými testovacími laboratořemi v Číně, Jižní Koreji, Japonsku, USA a na Tchaj-wanu aktivně spolupracuje na užší harmonizaci postupů testování emisí. Cílem kruhového testovacího programu TÜV SÜD je co nejvíce omezit počet proměnných, které mohou ovlivnit výsledky zkoušek, a tím přispět k zajištění konzistentnosti výsledků měření emisí získaných několika laboratořemi, které testují stejné vozidlo.

Díky našemu kruhového testovacímu programu nabízí TÜV SÜD výrobcům automobilů po celém světě harmonizované testování emisí a spotřeby paliva, což snižuje čas a náklady spojené se zajištěním globálního regulačního schválení nových modelů vozidel. Program kruhového testování je jen jedním z příkladů staletého závazku společnosti TÜV SÜD podporovat automobilový průmysl inovativními programy a testovacími řešeními, které mohou řešit jeho problémy s dodržováním předpisů.

Testování v rámci RDE EU musí také probíhat podle postupů podrobně popsaných v celosvětovém harmonizovaném zkušebním postupu pro lehká vozidla (WLTP), což je klíčový prvek globálního technického předpisu 15 (GTR 15), který byl v březnu 2014 schválen Evropskou unií, Čínou a dalšími devíti zeměmi. Cílem předpisu GTR 15 je poskytovat celosvětově harmonizované zkušební postupy, které umožňují opakované a reprodukovatelné vyhodnocování úrovně emisí s ohledem na různé znečišťující látky a spotřebu paliva a elektrické energie.

Služby testování emisí TÜV SÜD pro evropský trh

Služby testování emisí a spotřeby paliva TÜV SÜD pro evropský trh zahrnují:

 • Testování nového evropského jízdního cyklu (NEDC)

  Zkoušky používané k posouzení úrovně emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel a motorů za různých provozních podmínek v souladu s požadavky Evropské unie.
 • Celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP)

  Zkoušky v souladu s požadavky nové globálně harmonizované normy pro stanovení emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel.
 • Testování přenosným zařízením pro měření emisí (PEMS)

   Umožňuje testování emisí vozidel v terénu za účelem vyhodnocení skutečného výkonu.
 • Zkoušky úrovně oxidu uhličitého (CO2)

  Vyhodnocuje hladiny oxidu uhličitého (CO2) z motorů automobilů.
 • Zkoušky shodnosti výroby (CoP)

  Ověřuje hodnoty emisí a spotřeby paliva pro použití v dokumentaci CoP.

PROZKOUMAT

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
Bílá kniha

Emissions and Fuel Efficiency Regulations

Achieve compliance with WLTP and RDE requirements.

Learn more

Automotive Buzz, Squeak and Rattle (BSR) Testing
Bílá kniha

Automotive BSR testing

Receive a direct comparison of servohydraulic and servoelectric four poster test systems.

Learn more

White paper: ISO 26262 compliance
Bílá kniha

ISO 26262 Compliance

Get an overview of the functional safety standard and learn how to achieve compliance.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa