EU’s WLTP and RDE emissions testing

Splnění požadavků WLTP a RDE Evropské unie na automobilové emise a spotřebu paliva

Nová nařízení EU vyžadují testování v podmínkách „skutečného světa“

Nová nařízení EU vyžadují testování v podmínkách „skutečného světa“

RDE a WLTP Evropské unie

Cílem nových předpisů Evropské unie pro testování skutečných emisí z jízdy (RDE) je ověřit úroveň emisí v reálných jízdních podmínkách s ohledem na měření v laboratoři. Testování RDE zahrnuje použití přenosných zařízení pro měření emisí (PEMS), které jsou připojeny k testovanému vozidlu. PEMS měří emise znečišťujících látek, zatímco vozidlo jede venku v denním provozu podle náhodných vzorců zrychlení a zpomalení. Výsledky zkoušek RDE jsou pak korelovány s emisními výsledky získanými ve zkušební laboratoři.

Nyní je vyžadováno testování podle požadavků RDE, ačkoli je v současné době prováděno pouze pro účely monitorování a určení schválení typu vozidla je založeno výhradně na laboratorních měřeních. Nicméně od 1. září 2017 musí požadavky na schválení typu zohledňovat také úrovně emisí zjištěné během testování RDE. V důsledku toho nemusí být u vozidel, která od 1. září 2017 nevyhoví zkoušce RDE, povoleno uvedení na trh.

Proč je testování emisí RDE a WLTP důležité?

 • Ušetříte čas a peníze díky využití mezinárodně harmonizovaných testovacích postupů k získání srovnatelných výsledků testování emisí vozidel a spotřeby paliva.
 • Minimalizujete rizika zajištěním dodržení přísných norem pro spotřebu paliva a emise skleníkových plynů (GHG).
 • Můžete během vývoje nových automobilových technologií objevit řešení kritických inovačních výzev snížením spotřeby paliva a omezením škodlivých emisí.
 • Můžete překonat nedostatky tradičních zkušebních schémat používaných k hodnocení spotřeby paliva a úrovně emisí a variací interpretace porovnáním laboratorních výsledků s výsledky skutečných jízdních zkoušek.
 • Můžete těžit z kompletních řešení využitím plné řady našich služeb testování, certifikace a auditu pro všechny typy automobilových výrobků.

TÜV SÜD jako váš odborný partner pro splnění požadavků RDE a WLTP

Akreditovaná nejmodernější zkušební zařízení TÜV SÜD se nacházejí v blízkosti hlavních vývojových středisek automobilového průmyslu po celém světě. Každé zkušební zařízení je připraveno na provádění všech nezbytných zkoušek emisí a palivové účinnosti požadovaných pro osobní a užitková vozidla a motocykly v souladu s oborovými požadavky, jakož i s vnitrostátními předpisy a mezinárodními normami, včetně RDE a WLTP Evropské unie.

TÜV SÜD také s partnerskými testovacími laboratořemi v Číně, Jižní Koreji, Japonsku, USA a na Tchaj-wanu aktivně spolupracuje na užší harmonizaci postupů testování emisí. Cílem kruhového testovacího programu TÜV SÜD je co nejvíce omezit počet proměnných, které mohou ovlivnit výsledky zkoušek, a tím přispět k zajištění konzistentnosti výsledků měření emisí získaných několika laboratořemi, které testují stejné vozidlo.

Díky našemu kruhového testovacímu programu nabízí TÜV SÜD výrobcům automobilů po celém světě harmonizované testování emisí a spotřeby paliva, což snižuje čas a náklady spojené se zajištěním globálního regulačního schválení nových modelů vozidel. Program kruhového testování je jen jedním z příkladů staletého závazku společnosti TÜV SÜD podporovat automobilový průmysl inovativními programy a testovacími řešeními, které mohou řešit jeho problémy s dodržováním předpisů.

Testování v rámci RDE EU musí také probíhat podle postupů podrobně popsaných v celosvětovém harmonizovaném zkušebním postupu pro lehká vozidla (WLTP), což je klíčový prvek globálního technického předpisu 15 (GTR 15), který byl v březnu 2014 schválen Evropskou unií, Čínou a dalšími devíti zeměmi. Cílem předpisu GTR 15 je poskytovat celosvětově harmonizované zkušební postupy, které umožňují opakované a reprodukovatelné vyhodnocování úrovně emisí s ohledem na různé znečišťující látky a spotřebu paliva a elektrické energie.

Služby testování emisí TÜV SÜD pro evropský trh

Služby testování emisí a spotřeby paliva TÜV SÜD pro evropský trh zahrnují:

 • Testování nového evropského jízdního cyklu (NEDC)

  Zkoušky používané k posouzení úrovně emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel a motorů za různých provozních podmínek v souladu s požadavky Evropské unie.
 • Celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP)

  Zkoušky v souladu s požadavky nové globálně harmonizované normy pro stanovení emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel.
 • Testování přenosným zařízením pro měření emisí (PEMS)

   Umožňuje testování emisí vozidel v terénu za účelem vyhodnocení skutečného výkonu.
 • Zkoušky úrovně oxidu uhličitého (CO2)

  Vyhodnocuje hladiny oxidu uhličitého (CO2) z motorů automobilů.
 • Zkoušky shodnosti výroby (CoP)

  Ověřuje hodnoty emisí a spotřeby paliva pro použití v dokumentaci CoP.

PROZKOUMAT

emisní laboratoř
Produktový list

Emisní laboratoř

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
Produktový list

Emission laboratory

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION