Certifikace VSTD pro vozidla a jejich součásti

Zajistěte si shodu s tchajwanskými předpisy o přístupu na trh.

Zajistěte si shodu s tchajwanskými předpisy o přístupu na trh.

Co je VSCC Taiwan?

Výrobci vozidel, kteří chtějí vyvážet své zboží na tchajwanský trh, musí prokázat, že jejich vozidla splňují předpisy tchajwanského střediska bezpečnostní certifikace vozidel (VSCC). Tento proces je relativně složitý a vyžaduje, aby byly všechny zkoušky prováděny akreditovaným poskytovatelem technické zkušebny ve vlastní laboratoři nebo ve svědecké laboratoři, která je schválena tchajwanským ministerstvem dopravy a spojů (MOTC).

Proč je certifikace automobilů VSCC Taiwan důležitá?

Soulad s tchajwanskými předpisy o vozidlech poskytuje výrobcům OEM a dodavatelům řadu výhod, jako je:

  • ujištění, že váš produkt splňuje všechny příslušné tchajwanské předpisy pro vozidla
  • okamžitá konkurenční výhoda, protože vaše vozidla nebo jejich součásti lze přímo prodávat na tchajwanském trhu
  • rychlejší přístup na trh v budoucnu – jakmile je výrobce zaregistrován u VSCC Taiwan, je jakákoli následná certifikace dalších automobilových výrobků méně složitá a nákladná

TÜV SÜD má vynikající znalosti tchajwanské automobilové homologace

Společnost TÜV SÜD má více než sto let zkušeností s automobilovým průmyslem a prostřednictvím své globální sítě testovacích zařízení můžeme výrobcům OEM a automobilových dodavatelů zajistit úspěšné dosažení certifikace VSTD a získání přístupu na tchajwanský trh.

Společnost TÜV SÜD je plně akreditována podle norem VSTD a má úzké pracovní vztahy se všemi příslušnými tchajwanskými úřady, jako je VSCC Taiwan, ITRI, Ministerstvo dopravy a spojů (MOTC), Bureau of Energy (BOE) a Environmental Protection Administration (EPA). Naše obeznámenost s předpisy VSTD a schvalovacím procesem zajišťuje, že vaše výrobky budou v souladu s nejnovějším vývojem předpisů, a pomůže vám rychle a účinně uvést výrobky na trh a zároveň minimalizovat náklady.

Na celém světě máme více než 100 akreditací a můžeme vám tak pomoci urychlit vaše testování, inspekce a certifikační potřeby, protože dokážeme zajistit více globálních služeb současně. Naše všeobecně uznávaná certifikační značka TÜV SÜD prokazuje váš závazek k bezpečnosti, přidává hodnotu vašim produktům a vzbuzuje důvěru mezi vašimi zákazníky.

Proces VSCC Taiwan pro schválení typu

Proces schválení typu vozidel na Tchaj-wanu je velmi složitý a je obtížné se v něm vyznat. Zkoušky musí provádět akreditovaný poskytovatel technické zkušebny nebo svědecká laboratoř schválená tchajwanským úřadem MOTC. K získání celkové homologace je navíc zapotřebí různých certifikátů pro různé kategorie.

Proces VSTD Taiwan pro schválení typu vozidla

Služby TÜV SÜD pro tchajwanské schválení typu

Společnost TÜV SÜD je plně akreditována pro VSTD a nabízí kompletní homologační testování vozidel a jejich součástí pro výrobce OEM a dodavatele na jednom místě. K našim službám patří:

  • registrace společnosti na Tchaj-wanu
  • kompletní správa profilu společnosti v tchajwanském systému CTAScSCC
  • organizace, dohled a audity rozšíření tchajwanskou svědeckou laboratoří (audity VSCC)
  • organizace a řízení auditů shodnosti výroby (COP) u výrobců OEM a dodavatelů registrovaných na Tchaj-wanu za účelem aktualizace nebo získání počáteční akreditace
  • pomoc při akreditaci zkušebních laboratoří
  • testování podle norem VSTD a svědectví testů VSTD
  • podpora při vytváření tchajwanské zprávy o zkoušce pro schválení systémů a součástí

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION