ECE

Služby schválení typu EU

Vstupte na evropský trh se svými kompatibilními automobilovými výrobky

Vstupte na evropský trh se svými kompatibilními automobilovými výrobky

Co jsou předpisy pro vozidla EHK?

Cílem Evropské hospodářské komise (EHK) je vytvořit jednotný systém předpisů týkajících se designu vozidel. Vozidla, která jsou v souladu s předpisy EHK, obdrží značku E, což je závazný požadavek pro všechny automobilové součásti a vozidla prodávané v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Po připojení značky E k produktu mohou distributoři a výrobci automobilů se svými produkty volně obchodovat v rámci EHP.

Proč je důležité pro váš produkt získat značku E?

Značka E prokazuje, že vaše vozidlo nebo součást vyhovují příslušným předpisům EU/EHK a lze je prodávat v EU i v dalších regionech, které předpisy EHK pro vozidla přijaly. Schválení typu EU je povinné pro celá vozidla i řadu automobilových systémů a součástí.

Mezi výhody značky E patří:

 • Splnění norem EU za účelem získání certifikace
 • Přístup na trh EU a dalších regionů, na které se vztahují předpisy EHK OSN
 • Odemknutí příležitostí k růstu
 • Vyhnutí se stažením produktů z trhu a ztrátě tržeb z prodeje

TÜV SÜD je váš všestranný poskytovatel řešení pro vstup na evropský automobilový trh

TÜV SÜD je váš globální partner pro bezstarostný vývoz vozidel a součástí do EU. Naši místní odborníci poskytují služby schvalování typu a homologace pro různé kategorie vozidel definované v EU, jako jsou osobní automobily, nákladní vozidla, autobusy, motocykly a vozidla odvozená z motocyklů, přívěsy a zemědělská a lesnická vozidla. Poskytujeme také homologační služby pro celou řadu automobilových systémů (např. topení nebo systémy zabraňující krádeži) a součástí (např. spojovací zařízení, brzdy, světlomety nebo pneumatiky), abychom vám pomohli vyhovět příslušným směrnicím EU a zajistit certifikaci vašich výrobků pomocí značky E.

Díky podpoře od naší globální sítě zkušebních zařízení a odborníků na homologaci nabízíme komplexní škálu služeb certifikace značkou E v souladu s následujícími předpisovými rámci EU:

 • Nařízení (EU) 2018/858 (dřívější Směrnice 2007/46/ES)
 • Nařízení (EU) 167/2013
 • Nařízení (EU) 168/2013

V případě pracovních strojů s vlastním pohonem, na které se tyto kategorie vozidel nevztahují, jsme německou vládou pověřeni k testování pro vnitrostátní schválení typu. Kromě toho jsme německým orgánem pro schvalování typu „Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)“ pověřeni k testování a kontrole shodnosti výroby (CoP). To pomáhá snížit náklady na homologaci zejména pro výrobce mimo EU.

Proces certifikace pro značku E

Získání značky E zahrnuje komplexní posouzení výkonu produktu a důkladné posouzení zkušebního zařízení. Schválení typu EU/EHK může být složité, takže je užitečné využít nezávislý externí tým poskytující technické služby, který vás dokáže podpořit ve všech fázích a zajistit, že vám nic neunikne. Po vyplnění veškeré technické dokumentace a zkušebního protokolu a schválení shodnosti výroby bude žadatelům vydáno osvědčení o schválení typu. Výrobci poté mohou své vyhovující díly označit značkou schválení typu a vydávat osvědčení o shodě (CoC) pro vozidla, která je používají.

REGULOVANÝ PROCES SCHVÁLENÍ TYPU EU

Grafika EHK

Služby schválení typu EU TÜV SÜD

Naše certifikační služby EU/EHK podporují výrobce v rámci celého procesu homologace, a to například prostřednictvím následujících služeb:

 • Vytvoření cenové nabídky pro homologační projekty
 • Poskytování poradenství o nejvhodnější trase schvalování zkoušek (v případě několika možností)
 • Výběr zkušebních vzorků
 • Příprava požadované dokumentace (dokumentace výrobce)
 • Poradenství v oblasti změn právních předpisů a/nebo vyžadovaných schválení

Za účelem minimalizace času a optimalizace investic poskytuje TÜV SÜD také služby pro správu více předpisů, které identifikují překrývající se a vyvíjející se požadavky různých předpisů, abyste mohli získat více certifikací v rámci jednoho projektu.

PROHLEDAT

EU/ECE type approval
Produktový list

EU/ECE type approval

Enter the European market with your compliant automotive products.

Download

Automotive Guide to CCC
Webinář

Automotive Guide to CCC

Top 5 questions on the certification & process for exporting automotive products to China.

Learn more

Automotive Guide to INMETRO
Webinář

Automotive Guide to INMETRO

Top 5 questions on the certification & process for exporting automotive components to Brazil.

Learn more

ACHIEVING CCC COMPLIANCE TO BRING AUTOMOTIVE PRODUCTS TO CHINA'S MARKET
E-kniha

Unlocking growth in China

This e-book helps you to understand how to achieve CCC compliance to bring your automotive products to market.

Learn more

E-Book: Gateway to Brazil - An automotive guide to INMETRO
E-kniha

Gateway to Brazil

This e-book helps you to understand the INMETRO requirements for automotive components.

Learn more

Automotive wireless connectivity
Příběhy

Keeping it connected: Wireless technology for automotive

Ensure road safety with increasing connectivity

Learn more

White paper: ISO 26262 compliance
Bílá kniha

ISO 26262 Compliance

Get an overview of the functional safety standard and learn how to achieve compliance.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION