Lanovky

Služby v oblasti lanových drah, certifikace a bezpečnost pojízdných zdvihacích plošin

Zajistěte bezpečnost a provozní přístupnost vaší lanové dráhy

Zajistěte bezpečnost a provozní přístupnost vaší lanové dráhy

Lanové dráhy zajišťují hromadnou dopravu pro pěší, lyžaře, chodce a profesionální sportovce. Provozovatelé lanových drah musí zajišťovat bezpečnost a přístupnost pojízdné zdvihací plošiny. Lanové dráhy pro přepravu osob musí splňovat bezpečnostní a kvalitativní předpisy týkající se certifikace pojízdných zdvihacích plošin. Jedním z předpisů je například Směrnice o lanových drahách 2000/9/ES, která patří mezi nejpoužívanější na světě.

Před uvedením systému lanové dráhy na trh musí výrobci zajistit, aby subsystémy a bezpečnostní součásti byly certifikovány podle příslušné směrnice. U nových zařízení musí provozovatelé zaručit, že celý systém lanové dráhy a infrastruktura budou ověřeny podle místních předpisů a zákonů. Stávající zařízení podléhají každoroční kontrole pojízdné zdvihací plošiny nezávislou organizací. S tím vám může TÜV SÜD pomoci.

Jaký přínos mohou mít certifikace a bezpečnostní služby pro pojízdné zdvihací plošiny pro vaše podnikání?

Bezpečnost a spolehlivost provozu pojízdných zdvihacích plošin a dodržování směrnice o lanových drahách jsou hlavními tématy výrobců a provozovatelů lanových drah. Z důvodu ochrany před riziky a závazky potřebuje vaše společnost důvěryhodnou zkušební, inspekční a certifikační organizaci s odbornými znalostmi směrnice i příslušných národních předpisů.

Jaký mohou mít služby kontroly pojízdných zdvihacích plošin přínos pro vaše podnikání?

 • Zajištění bezpečnosti – prostřednictvím komplexních pravidelných zkušebních a inspekčních služeb, které zajišťují bezpečnou funkci vašich komponent a systémů.
 • Právní jistota – díky naší důkladné znalosti nejmodernějších technologií a znalostem příslušných předpisů a směrnic.
 • Provozní dostupnost – s komplexními řešeními z jednoho zdroje, které minimalizují provozní odstávky vašich instalací.
 • Zlepšení vaší pověsti – s kontrolní a certifikační značkou TÜV SÜD, která je obecně považována za záruku bezpečnosti a spolehlivosti.

Jaké možnosti služby v oblasti pojízdných zdvihacích plošin nabízí TÜV SÜD?

TÜV SÜD je přední specialista na bezpečnost pojízdných zdvihacích plošin. Naši odborníci poskytují konstruktérům, výrobcům i provozovatelům lanových drah a lyžařských vleků prvotřídní znalosti. Jako uznávaný notifikovaný subjekt máme akreditaci k certifikaci bezpečnostních součástí a subsystémů vašich lanových drah podle směrnice o lanových drahách.

Provozovatelům nabízejí naši odborníci komplexní zkoušky, kontrolu pojízdných zdvihacích plošin a poradenské služby pro podporu bezpečnosti, kvality a úspornosti vašich instalací a zajištění souladu s národními předpisy. Do našeho portfolia služeb pro pojízdné zdvihací plošiny patří:

 • Zkoušky a kontrola
  TÜV SÜD testuje a kontroluje instalace lanových drah po celou dobu jejich životnosti. To znamená po uvedení do provozu ještě před veřejným provozem, po opravě nebo výměně zařízení a také pravidelně každý rok. Rovněž testujeme lanové dráhy pro manipulaci s materiálem podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Mezi naše zkoušky a kontroly patří:
  • Důkladná kontrola všech součástí lanové dráhy, a to včetně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních funkcí prováděných elektrickým ovládacím systémem
  • Provozní zkoušky (např. zkoušky brzdného výkonu)
  • Zkoušky ocelových, tažných a drážních lan metodou magnetické indukce
  • Příprava protokolů o bezpečnosti
  • Požární bezpečnost
  • Nedestruktivní zkoušky pohonů, kabin a upínacích i závěsných součástí
  • Měření tloušťky stěny závěsných trubek
  • Měření namáhání kabin, kladek a dalších součástí
  • Posouzení životnosti dopravního prostředku
  • Posouzení poškození
  • Zkoušky zdvihacích zařízení, bran a výtahů
 • Certifikace pojízdných zdvihacích plošin podle směrnice o lanových drahách
  • Certifikujeme všechny subsystémy a bezpečnostní součásti v oblasti konstrukce i výroby podle směrnice o lanových drahách 2000/9/ES.
 • Osvědčení o provozu pojízdné zdvihací plošiny
  • Tato jedinečná služba od TÜV SÜD umožňuje provozovatelům stát se certifikovaným provozovatelem lanové dráhy – hodnotíme totiž vhodnost, konzistenci a použitelnost všech postupů provozu a údržby.
 • Konzultační a školicí služby v oblasti pojízdných zdvihacích plošin
  • Nabízíme konzultace během celého životního cyklu lanové dráhy včetně studií proveditelnosti, srovnání různých systémů lanové dráhy během fáze plánování, nezávislého vyhodnocení návrhů výrobců a ocenění vaší instalace.

   Naše služby zahrnují také školení zaměstnanců v oblasti směrnic a povědomí o bezpečnosti, hodnocení na pracovišti a zajišťování odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Služby v oblasti managementu
  • Poskytujeme zabezpečování jakosti a certifikaci podle ISO 9001 a poradenské služby v oblasti environmentálních služeb podle ISO 14001.

Proč si pro svou společnost vybrat bezpečnostní inspekční služby pojízdných zdvihacích plošin TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD je všeobecně známá jako nezávislý poskytovatel externích řešení, který provádí nestrannou analýzu a zkoušky pojízdných zdvihacích plošin. Zajišťujeme bezpečnost součástí vašich systémů a instalací, a to ve všech elektrických, mechanických i stavebních aspektech.

Naši odborníci se podílejí na vývoji mezinárodních a evropských norem pro lanové dráhy. Jako aktivní člen několika pracovních skupin OITAF jsme také velmi dobře obeznámeni s novými předpisy. Kromě toho je TÜV SÜD uznávaným notifikovaným subjektem s více než 55 lety zkušeností v oblasti inspekce a certifikace všech druhů lanových drah v souladu s příslušnými předpisy.

PROHLEDAT

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Mobility of the Future
Příběhy

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Learn more

Geometry of Buildings
Příběhy

Geometry of Buildings

Can geometry be the key driver to sustainable construction?

Learn more

energy efficiency
Bílá kniha

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION