Inženýrské stavby a inspekce mostů

Posilte své inženýrské stavby a zajistěte bezpečnost svých mostů

Posilte své inženýrské stavby a zajistěte bezpečnost svých mostů

Infrastrukturní projekty, jako jsou mosty a jiné inženýrské stavby, představují významné investice do dlouhodobého ekonomického rozvoje. Zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti infrastrukturních projektů je zásadním zájmem vládních a dopravních úřadů, developerů i dodavatelů. Strukturální poškození může být detekováno až v pokročilé fázi, což vede k vyšším nákladům na opravy nebo k vážným rizikům pro uživatele.

Důsledkem je, že mezinárodní legislativa, např. DIN 1076, vyžaduje pravidelné testování a inspekci všech mostů a inženýrských staveb.

Jak mohou služby pro inženýrské stavby a inspekci mostů prospět vašemu podnikání?

Naše služby vám umožňují zachovat si kontrolu nad tokem a čerpáním prostředků z jednoho zdroje, zlepšit plánování a tvorbu rozpočtů a spolehlivě měřit výsledky projektu. Umožníme vám dokončit projekty včas a v rámci rozpočtu, zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu a chránit vaši organizaci před obchodními, finančními a právními riziky.

Mezi další výhody patří:

 • Včasné dokončování projektů – díky kontrole z jednoho zdroje umožněné naší interdisciplinární podporou a poradenstvím ohledně řízení projektů.
 • Snížení nákladů – prostřednictvím našich odborných znalostí v oblasti identifikace potřebných oprav a poskytování doporučení pro rekonstrukce s ohledem na efektivitu nákladů.
 • Získání právní jistoty – díky naší důkladné znalosti národních a mezinárodních směrnic a norem a technických směrnic, pravidel, předpisů a norem.
 • Využití kompletních řešení – s našimi všestrannými řešeními zahrnujícími technické poradenství, zabezpečování jakosti, testování a řízení projektů během celého životního cyklu projektu.

Jaké služby pro inženýrské stavby a inspekci mostů TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD nabízí kompletní sadu inženýrských služeb, které zvyšují provozní dostupnost a nákladovou efektivitu a zaručují právní jistotu vašeho projektu. Podpoříme vás v každé fázi od počátečního návrhu až po finální převzetí a údržbu včetně inspekce a údržby mostů a údržby inženýrských staveb prostřednictvím služeb řízení projektů, testování materiálů, inspekce na místě a dalších služeb.

Poskytujeme komplexní poradenské, zkušební a inspekční služby pro všechny typy inženýrských staveb, jako jsou mosty, tunely (silniční, železniční, metro, vodní atd.), podchody, propustky, komíny, podpůrné struktury, protihlukové stěny a systémy sběru dešťové vody. Naši odborníci vás podpoří při vývoji nových inženýrských staveb i při rekonstrukcích.

K našim službám patří:

 • Znalostní služby
  • Vypracování stavebních plánů
  • Strukturální analýza a klasifikace staveb
  • Analýza poruch
  • Zprávy o posouzení škod
  • Návrhy na rekonstrukce a doporučení oprav včetně odhadů nákladů
  • Přijetí/dokumentace
 • Inspekce
  Ve všech fázích vývoje a rekonstrukce provádíme pravidelné inspekce pro zabezpečování jakosti stavby, abychom zaručili stabilitu konstrukce podle mezinárodních předpisů.
  • Technické audity
  • Příprava protokolových knih 
  • Zaznamenání všech inženýrských staveb
  • Primární a sekundární inspekce
  • Závěrečná inspekce před uvedením do provozu
  • Strukturální posouzení nosnosti a seskupení do kategorií zatížení
  • Měření betonového krytu výztuže
  • Inspekce betonu a technická zpráva
  • Klasifikace inženýrských staveb podle mezinárodních norem
  • Seskupování do vojenských kategorií v souladu se STANAG 2021
 • Zkoušky
  • Chemické a fyzické testování a analýza betonových a ocelových konstrukčních materiálů
  • Destruktivní a nedestruktivní zkoušky konstrukční pevnosti
  • Nedestruktivní zkoušky ocelových dílů, svarů a spojovacích prvků

Proč si pro inženýrské stavby a inspekci mostů vybrat služby společnosti TÜV SÜD?

TÜV SÜD je důvěryhodný nezávislý externí poskytovatel řešení, který provádí nestranné analýzy a testy staveb. Naši odborníci se aktivně podílejí na přípravě směrnic a norem upravujících bezpečnost inženýrských staveb.

Tím je zajištěno, že jsou obeznámeni se všemi příslušnými požadavky a předpisy. Máme desítky let mezinárodních zkušeností v oblasti nemovitostí a infrastruktury. Kromě toho máme akreditaci podle ISO 17020 k provádění nezávislých inspekcí pro zabezpečování jakosti.

PROHLEDAT

Building Information Modeling
Bílá kniha

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Mobility of the Future
Příběhy

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Learn more

Geometry of Buildings
Příběhy

Geometry of Buildings

Can geometry be the key driver to sustainable construction?

Learn more

Introduction to ISO 9001:2015 to support, establish, certify and improve a Quality Management System
Bílá kniha

ISO 9001:2015

This whitepaper outlines the new updates to ISO 9001:2015.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION