Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Inženýrské stavby a inspekce mostů

Posilte své inženýrské stavby a zajistěte bezpečnost svých mostů

Infrastrukturní projekty, jako jsou mosty a jiné inženýrské stavby, představují významné investice do dlouhodobého ekonomického rozvoje. Zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti infrastrukturních projektů je zásadním zájmem vládních a dopravních úřadů, developerů i dodavatelů. Strukturální poškození může být detekováno až v pokročilé fázi, což vede k vyšším nákladům na opravy nebo k vážným rizikům pro uživatele.

Důsledkem je, že mezinárodní legislativa, např. DIN 1076, vyžaduje pravidelné testování a inspekci všech mostů a inženýrských staveb.

Jak mohou služby pro inženýrské stavby a inspekci mostů prospět vašemu podnikání?

Naše služby vám umožňují zachovat si kontrolu nad tokem a čerpáním prostředků z jednoho zdroje, zlepšit plánování a tvorbu rozpočtů a spolehlivě měřit výsledky projektu. Umožníme vám dokončit projekty včas a v rámci rozpočtu, zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu a chránit vaši organizaci před obchodními, finančními a právními riziky.

Mezi další výhody patří:

 • Včasné dokončování projektů – díky kontrole z jednoho zdroje umožněné naší interdisciplinární podporou a poradenstvím ohledně řízení projektů.
 • Snížení nákladů – prostřednictvím našich odborných znalostí v oblasti identifikace potřebných oprav a poskytování doporučení pro rekonstrukce s ohledem na efektivitu nákladů.
 • Získání právní jistoty – díky naší důkladné znalosti národních a mezinárodních směrnic a norem a technických směrnic, pravidel, předpisů a norem.
 • Využití kompletních řešení – s našimi všestrannými řešeními zahrnujícími technické poradenství, zabezpečování jakosti, testování a řízení projektů během celého životního cyklu projektu.

Jaké služby pro inženýrské stavby a inspekci mostů TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD nabízí kompletní sadu inženýrských služeb, které zvyšují provozní dostupnost a nákladovou efektivitu a zaručují právní jistotu vašeho projektu. Podpoříme vás v každé fázi od počátečního návrhu až po finální převzetí a údržbu včetně inspekce a údržby mostů a údržby inženýrských staveb prostřednictvím služeb řízení projektů, testování materiálů, inspekce na místě a dalších služeb.

Poskytujeme komplexní poradenské, zkušební a inspekční služby pro všechny typy inženýrských staveb, jako jsou mosty, tunely (silniční, železniční, metro, vodní atd.), podchody, propustky, komíny, podpůrné struktury, protihlukové stěny a systémy sběru dešťové vody. Naši odborníci vás podpoří při vývoji nových inženýrských staveb i při rekonstrukcích.

K našim službám patří:

 • Znalostní služby
  • Vypracování stavebních plánů
  • Strukturální analýza a klasifikace staveb
  • Analýza poruch
  • Zprávy o posouzení škod
  • Návrhy na rekonstrukce a doporučení oprav včetně odhadů nákladů
  • Přijetí/dokumentace
 • Inspekce
  Ve všech fázích vývoje a rekonstrukce provádíme pravidelné inspekce pro zabezpečování jakosti stavby, abychom zaručili stabilitu konstrukce podle mezinárodních předpisů.
  • Technické audity
  • Příprava protokolových knih 
  • Zaznamenání všech inženýrských staveb
  • Primární a sekundární inspekce
  • Závěrečná inspekce před uvedením do provozu
  • Strukturální posouzení nosnosti a seskupení do kategorií zatížení
  • Měření betonového krytu výztuže
  • Inspekce betonu a technická zpráva
  • Klasifikace inženýrských staveb podle mezinárodních norem
  • Seskupování do vojenských kategorií v souladu se STANAG 2021
 • Zkoušky
  • Chemické a fyzické testování a analýza betonových a ocelových konstrukčních materiálů
  • Destruktivní a nedestruktivní zkoušky konstrukční pevnosti
  • Nedestruktivní zkoušky ocelových dílů, svarů a spojovacích prvků

Proč si pro inženýrské stavby a inspekci mostů vybrat služby společnosti TÜV SÜD?

TÜV SÜD je důvěryhodný nezávislý externí poskytovatel řešení, který provádí nestranné analýzy a testy staveb. Naši odborníci se aktivně podílejí na přípravě směrnic a norem upravujících bezpečnost inženýrských staveb.

Tím je zajištěno, že jsou obeznámeni se všemi příslušnými požadavky a předpisy. Máme desítky let mezinárodních zkušeností v oblasti nemovitostí a infrastruktury. Kromě toho máme akreditaci podle ISO 17020 k provádění nezávislých inspekcí pro zabezpečování jakosti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION