Storage Tank Inspection

Zařízení v oblastech těžby, přepravy a zpracování

Efektivní výroba v souladu s pravidly

Efektivní výroba v souladu s pravidly

Efektivní výroba v souladu s pravidly

Všechny projekty v oblastech těžby, přepravy i zpracování čelí novým a náročným výzvám. Některé věci ale zůstávají stále stejné. Prosperují ty společnosti, které maximalizují efektivitu provozu, rychle reagují na změny na trhu a postupují v souladu s nařízeními v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Při spolupráci s TÜV SÜD bude vaše společnost také patřit ke špičce. Velmi dobře známe odvětví a disponujeme potřebnou technickou odborností – díky těmto faktorům vám můžeme poskytnout inovativní řešení pro všechny oblasti provozu.

Máme bohaté zkušenosti  s implementací zlepšovacích opatření v oblastech energií, měření průtoku, emisí a ochrany životního prostředí. Zároveň nabízíme využití testovacích, modelovacích a kalibračních laboratoří.

Naši odborníci na sektor přepravy a zpracování mají mezinárodní zkušenosti 

Komplexní přístup společnosti TÜV SÜD pokrývá celý životní cyklus závodu. Náš globální tým expertů poskytuje služby v oblasti řízení závodu a technologií výrobních procesů s důrazem na bezpečnost a efektivitu. Mezi služby patří nejen analýza, hodnocení rizik a návrhy na optimalizaci, ale i testování a plná kontrola komponentů a vybavení závodu s cílem zajistit jeho bezpečnost, funkčnost a dlouhou provozuschopnost.se zajišťováním bezpečnosti

 a spolehlivého provozu vašeho závodu nebo jednotlivých zařízení. Poskytujeme řešení, která splňují Vaše obchodními požadavky i legislativní nařízení a zároveň jsou úsporná.

Naše služby v kostce 

Služby pro investiční projekty

 • Technický dozor

Služby v oblasti plynovodů

 • Zajištění kvality komponentů a montáž na místě
 • Kontrola při převzetí / testování v průběhu zkušebního provozu
 • Provozní kontroly, NDT (koroze a opotřebení)
 • Rozvržení a provedení všech zkoušek a testů kvality během servisní fáze
 • Certifikace dle nařízení ministerstva dopravy USA (DOT) a norem Amerického petrolejářského institutu (API)
 • Laboratorní testy a analýzy materiálů, jejichž výsledky shrnuje zkušební zpráva
 • Testování kompatibility a trvanlivosti materiálů
 • Akcelerované stárnutí, analýza a testování podmořských potrubí

Podpůrné služby

 • Správa dat v rozsahu odpovědnosti vlastníka a operátora (DAMAS) během celého životního cyklu
 • Nedestruktivní zkoušky (NDT) / nedestruktivní hodnoticí služby (NDE)
 • Kontrolní služby dle RBI (Risk-based inspection)
 • Prodej software (fyzikální údaje o kapalinách)
 • Testování mokrého plynu a vícefázové testování průtoku
 • Školení a workshopy pro ropný a plynárenský průmysl
 • Audit a certifikace dle systémů řízení ISO 9001; ISO 14001; a Safety Certificate Contractors (SCC)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION