Výroba, která odpovídá normám, je spolehlivá

TÜV SÜD poskytuje komplexní řešení pro maximalizaci provozní efektivity a bezpečnosti při minimalizaci rizik v chemickém a procesním sektoru. Dosáhněte souladu s rozsáhlými znalostmi našich odborníků o místních, mezinárodních a průmyslových bezpečnostních a environmentálních požadavcích.

Společnosti podnikající v chemickém, ropném a plynárenském sektoru se pohybují v globálním prostředí. Ruku v ruce s globálními aktivitami jde i globální odpovědnost, kterou je ale třeba vnímat lokálně. Firmy musí splňovat rozsáhlé požadavky národní i mezinárodní legislativy a nařízení tohoto průmyslového odvětví. V mezinárodním měřítku také roste tlak v oblastech těžby, přepravy i zpracování na snížení negativních dopadů na životní prostředí a zvýšení efektivity. To vše představuje náročné výzvy, na které je třeba reagovat. 

Odborníci společnosti TÜV SÜD mají nejaktuálnější informace o bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních nárocích, které jsou jednotlivými zeměmi nebo mezinárodně kladeny na toto průmyslové odvětví. Pomůžeme vám, abyste účinně a efektivně splnili požadavky těchto nařízení.

Experti TÜV SÜD zajistí, že i během provádění změn bude vaše činnost neustále odpovídat normám kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, Zohledněn bude také spolehlivý provoz a kapacita vašeho závodu.

V sektoru těžby poskytuje TÜV SÜD špičkovou podporu v otázkách měření průtoku - od prosté kalibrace průtokoměru přes několikafázové vyhodnocení průtokoměru přes systém nejistot měření až po určování složení.

Při spolupráci s TÜV SÜD si můžete být jisti, že Vaše investice přináší optimální výsledky. Zajišťujeme vysoce spolehlivý provoz vašich zařízení, optimalizujeme správu dat, snižujeme počet styčných míst a zabezpečujeme neustálou shodu technického vybavení s normami.

Díky našemu komplexnímu přístupu optimalizujete efektivitu procesů ve Vaší společnosti bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

PROHLEDAT

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

Technical Due Diligence
Bílá kniha

Cutting risks not corners

Learn more about the technical due diligence process and regional challenges in Asia, Middle East, U.S. and Europe.

Learn more

ENSURING BUSINESS RESILIENCE FOR NATURAL DISASTERS
Bílá kniha

Weathering the Storm

Understand the business risks caused by natural hazards, 3 key aspects of risk mitigation and management and more.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION