Výroba, která odpovídá normám, je spolehlivá

TÜV SÜD poskytuje komplexní řešení pro maximalizaci provozní efektivity a bezpečnosti při minimalizaci rizik v chemickém a procesním sektoru. Dosáhněte souladu s rozsáhlými znalostmi našich odborníků o místních, mezinárodních a průmyslových bezpečnostních a environmentálních požadavcích.

Společnosti podnikající v chemickém, ropném a plynárenském sektoru se pohybují v globálním prostředí. Ruku v ruce s globálními aktivitami jde i globální odpovědnost, kterou je ale třeba vnímat lokálně. Firmy musí splňovat rozsáhlé požadavky národní i mezinárodní legislativy a nařízení tohoto průmyslového odvětví. V mezinárodním měřítku také roste tlak v oblastech těžby, přepravy i zpracování na snížení negativních dopadů na životní prostředí a zvýšení efektivity. To vše představuje náročné výzvy, na které je třeba reagovat. 

Odborníci společnosti TÜV SÜD mají nejaktuálnější informace o bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních nárocích, které jsou jednotlivými zeměmi nebo mezinárodně kladeny na toto průmyslové odvětví. Pomůžeme vám, abyste účinně a efektivně splnili požadavky těchto nařízení.

Experti TÜV SÜD zajistí, že i během provádění změn bude vaše činnost neustále odpovídat normám kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, Zohledněn bude také spolehlivý provoz a kapacita vašeho závodu.

V sektoru těžby poskytuje TÜV SÜD špičkovou podporu v otázkách měření průtoku - od prosté kalibrace průtokoměru přes několikafázové vyhodnocení průtokoměru přes systém nejistot měření až po určování složení.

Při spolupráci s TÜV SÜD si můžete být jisti, že Vaše investice přináší optimální výsledky. Zajišťujeme vysoce spolehlivý provoz vašich zařízení, optimalizujeme správu dat, snižujeme počet styčných míst a zabezpečujeme neustálou shodu technického vybavení s normami.

Díky našemu komplexnímu přístupu optimalizujete efektivitu procesů ve Vaší společnosti bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION