Digital Academy

SCC certifikace personálu

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

SCC (Safety Certificate Contractors)je systém managementu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Byl vytvořen v oboru petrochemie pro společnosti, které vstupují jako zhotovitelé staveb nebo poskytovatelé služeb. Stále více firem i v České republice, které nabízejí své služby v zahraničí, a to nejen v Německu ale i dalších krajinách, jsou konfrontovány v různé podobě s požadavky SCC systému.

Základem úspěšné implementace každého systému je přihlášení se vrcholového managementu k danému systému a vytvoření podmínek v rámci společnosti pro jeho fungování.

Certifikace firmy:

  • SCC *omezený certifikát, je určen pro společnosti do 35 zaměstnanců, které nevyužívají služeb subdodavatelů a posuzují se činnosti managementu bezpečnosti práce pouze na pracovišti.

  • SCC ** - neomezený certifikát (posuzuje se systém managementu bezpečnosti práce jak na pracovišti, tak i v celém podniku, společnost má více než 35 zaměstnanců, včetně smluvních pracovníků, praktikantů, učňů).

  • SCC P představuje neomezený certifikát pro oblast petrochemie. se zde očekává splnění specifických požadavků v petrochemickém průmyslu a rafineriích. Průběh certifikace je srovnatelný s dalšími běžnými systémy managementu t.z. certifikační audit (platnost certifikátu 3 roky), první a druhý dozorový audit a po třech letech recertifikační audit.

Školení a certifikace osob podle požadavků systému SCC:

  • Akreditovaná zkouška podle Dok. 017 – určená pro operativní vedoucí pracovníky (vedoucí pracovníky, kteří se přímo podílí na řízení a realizaci zakázek)

  • Akreditovaná zkouška podle Dok. 018 – určená pro operativní pracovníky (svářeče, zámečníky, montéry, různé dělnické profese atd.)

Školení je ukončeno písemným testem. Na základě úspěšného absolvování písemného testu je následně vystaven certifikát o úspěšném absolvování zkoušky.

Termíny: jednotlivé termíny plánujeme operativně na základě vašeho zájmu a potřeb.

V případě zájmu o certifikaci vaší společnosti nebo SCC školení a zkoušku nás kontaktujte:

Ing. Dušan Bruncko
Tel.: 724 731 896
e-mail: [email protected]

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION