Personal Protective Equipment Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบอุปกรณ์ PPE คืออะไร

การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ PPE ชนิดต่างๆ และสามารถป้องกันผู้สวมใส่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ อุปกรณ์ PPE หมายถึงเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องมิให้ผู้สวมใส่ได้รับบาดเจ็บหรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย การดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ PPE เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายในหลายพื้นที่และประเทศ และยังช่วยให้ทีมวิจัยและพัฒนาค้นพบข้อบกพร่องได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

การทดสอบที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ PPE มีความหลากหลายไม่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของอุปกรณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน การทดสอบจำเพาะบางประเภทได้แก่

  • การทดสอบความต้านทานทางชีวภาพ – ได้แก่การทดสอบการรั่วซึม รวมถึงการทดสอบการต้านจุลินทรีย์และแบคทีเรีย
  • การทดสอบความต้านทานต่อสารเคมี – ได้แก่ การทดสอบการรั่วซึมและการแพร่กระจายของสารเคมี
  • การทดสอบชุดป้องกันมิดชิด – เช่น การทดสอบความต้านทานต่อสารเคมี ไอระเหย หรือการสาดของเหลวของระบบป้องกันร่างกายและชุดเสื้อผ้าอย่างครบถ้วน
  • การทดสอบการป้องกันแรงกระแทก – สำหรับหมวกกันน็อกกีฬาและอุปกรณ์สวมศีรษะในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
  • การทดสอบอุปกรณ์สวมป้องกันมือและเท้า – สำหรับถุงมือและรองเท้าที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่อันตราย
  • การทดสอบอุปกรณ์กันตก – สำหรับเข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัวและเต็มตัวที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษา

การทดสอบอุปกรณ์ PPE มีความสำคัญอย่างไร

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่อาจเป็นอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องพึ่งพาอุปกรณ์ PPE ในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย และการรับประกันจากผู้ผลิตว่าอุปกรณ์ PPE จะทำหน้าที่ได้ตามที่ให้คำมั่นไว้

การทดสอบอุปกรณ์ PPE ที่จำหน่ายหรือใช้ในสหภาพยุโรปเป็นข้อบังคับตามเงื่อนไขกฎระเบียบ PPE ในสหภาพยุโรปและระเบียบ PPE ที่กำลังจะบังคับใช้ อุปกรณ์ PPE ที่ใช้ในสถานที่ทำงานที่มีการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standards) ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ และสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA)

TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ทีมผู้เชี่ยวชาญของผู้นำด้านการทดสอบและรับรองระดับโลกอย่าง TÜV SÜD มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ PPE ส่วนใหญ่เป็นอย่างดี สถานะของเราในฐานะผู้ประเมินอิสระภายนอกช่วยให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบระดับโลก คุณจะได้ประโยชน์จากความสนับสนุนการทดสอบ ไม่ว่าอุปกรณ์ PPE ของคุณจะผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ใดก็ตาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ