Standards Council of Canada TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

สภามาตรฐานแห่งแคนาดา (SCC)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าของแคนาดาคืออะไร

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่จำหน่ายหรือนำเข้ามาในประเทศแคนาดาจำเป็นต้องผ่านการรับรองความสอดคล้องกับข้อกำหนดเชิงเทคนิคที่ระบุไว้ในข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าของแคนาดา (Canadian Electric Code) โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ของตนได้จากหน่วยงานรับรองใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสภามาตรฐานแห่งแคนาดา (Standards Council of Canada: SCC)

และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานรับรองผู้ทำการประเมินที่ได้รับอนุญาตจาก SCC หน่วยงานรับรองใดๆ ที่ SCC อนุญาต สามารถทำการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในขอบเขตที่หน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุญาต และอนุมัติให้มีการใช้เครื่องหมายของหน่วยงานในการจำหน่ายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าของแคนาดามีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าของแคนาดาเป็นถือเป็นข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายหรือนำเข้าทุกพื้นที่ในประเทศแคนาดา ซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าแห่งชาติของแคนาดานั้น แสดงว่า

  • คุณไม่ต้องเสี่ยงกับการต้องโทษปรับ บทลงโทษ หรือคำสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง
  • เป็นการแสดงถึงความทุ่มเทเพื่อผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • เข้าสู่ตลาดใหญ่ในแคนาดาได้

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์การปฏิบัติตาม SCC ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

TÜV SÜD ได้รับอนุญาตจาก SCC ให้เป็นหน่วยงานรับรองของแคนาดา (Certification Body) และมีอำนาจในการจัดทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตามข้อกำหนดในข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าแห่งชาติของแคนาดา เราคือพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ผู้ผลิตระดับโลกไปจนถึงบริษัทวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคและท้องถิ่น

ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะประเทศของเราจะทำงานร่วมกับคุณตลอดวัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ เช่น SCC เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น มืออาชีพฝ่ายเทคนิคของ TÜV SÜD ยังมีบทบาทในคณะกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ จึงเชื่อมั่นได้ในความรู้ว่าด้วยข้อกำหนดในปัจจุบันและข้อกำหนดที่มีการอัพเดตข้อมูลความเปลี่ยนแปลงล่าสุดอยู่เสมอ

บริการจากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ให้การปฏิบัติตาม SCC เป็นเรื่องง่าย

ศูนย์ทดสอบอันทันสมัยของเรามีความพร้อมที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อให้คุณเกิดความมั่นใจในความสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าแห่งชาติของแคนาดาทุกประการ ทางเราได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงาน
  • อุปกรณ์ตรวจวัด ควบคุม และใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานทางการแพทย์
  • เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
  • โคมไฟและอุปกรณ์ติดตรึงให้แสงสว่าง
  • เครื่องมือพกพา
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเสียง ภาพ และความบันเทิง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ