KC Certification TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการขอรับรอง KC สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เครื่องหมาย KC คืออะไร

เครื่องหมาย KC (Korea Certification) เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานรับรองในประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านการรับรองจากสมาคมมาตรฐานเกาหลี (Korea Standards Association) ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดเครื่องหมาย KC บนผลิตภัณฑ์ของตนได้เมื่อผ่านกระบวนการมาตรฐานดังนี้:

  • การยื่นขอรับรอง – ขั้นตอนการขอรับรองประกอบด้วยการยื่นแบบฟอร์มขอรับรองพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตจะต้องขอใบรับรองการขึ้นทะเบียนด้วย
  • การตรวจสอบโรงงาน – อุปกรณ์และขั้นตอนการผลิตต้องผ่านการตรวจสอบและการตรวจติดตามความสอดคล้องกับเกณฑ์ความปลอดภัยที่บังคับใช้
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์ – ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้
  • การทดสอบ EMC – ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และภูมิคุ้มกัน
  • การกำกับดูแลภายหลังผ่านการรับรอง – กำหนดให้มีการตรวจสอบโรงงานและการกำกับดูแลตลาดเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการรับรอง

เครื่องหมาย KC มีความสำคัญอย่างไร

ตลาดเกาหลีใต้คือหนึ่งในตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรอง KC อาจถูกปฏิเสธห้ามนำเข้าประเทศ และผู้ผลิตที่ถูกตรวจพบว่ามีสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองในตลาดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดการรับรอง KC จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสามารถเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และยังได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชาวเกาหลีอีกด้วย

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการขอรับรอง KC ครบวงจรสำหรับคุณ

TÜV SÜD คือหนึ่งในบริษัทระดับผู้ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมห้องปฏิบัติการนับร้อยแห่งทั่วโลกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่อัพเดตความรู้ทันต่อระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในทุกตลาดสำคัญ ทางเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการในเกาหลีใต้ และผลการทดสอบความปลอดภัยและ EMC จากเราก็เป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอรับรอง KC

TÜV SÜD ยังได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับเกณฑ์ความปลอดภัยที่บังคับใช้ในโรงงานอีกด้วย เครือข่ายห้องปฏิบัติการรับอนุญาตทั่วโลกของเราสามารถทำการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภทตามข้อกำหนดการรับรอง KC เพื่อความมั่นใจในการส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคกว่า 50 ล้านคนในเกาหลีใต้ได้อย่างรวดเร็ว

บริการทดสอบและรับรองด้านอิเล็กทรอนิกส์ในเกาหลีใต้จาก TÜV SÜD

บริการของ TÜV SÜD เพื่อสนับสนุนการขอรับรอง KC สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

  • การทดสอบ – ห้องปฏิบัติการทดสอบของ TÜV SÜD มีความพร้อมที่จะทำการทดสอบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการขอรับรอง KC
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือเนื้อหาใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนด
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบทั่วโลกที่บังคับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ และมีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญจำนวนมาก
  • ข้อกำหนดอื่น – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดการขอรับรอง KC พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานสากลอื่น ๆ

เพิ่มเติม

IEC
เว็บบินาร์

IEC 62368-1 ฉบับที่ 2 และภาพรวมฉบับที่ 3

เรียนรู้วิธีรับมือกับมาตรฐานใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ