การรับรองเครื่องหมาย CCC และ CQC ในประเทศจีน

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

หลักเกณฑ์ CCC และ CQC ของประเทศจีนคืออะไร

หลักเกณฑ์ China Compulsory Certification (CQC) (การรับรองภาคบังคับของประเทศจีน) และ China Quality Certification (CCC) (การรับรองคุณภาพของประเทศจีน) กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้านับร้อยประเภทต้องผ่านการรับรองก่อนทำการตลาด นำเข้า หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ในประเทศจีน

หากต้องการได้รับใบรับรอง ผู้ผลิตต้องนำสินค้าเข้ารับการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานของรัฐบาลจีน เช่น ศูนย์ China Compulsory Certification and China Quality Certification ของ TÜV SÜD ที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เป็นต้น และโดยทั่วไปแล้ว ทางการจีนไม่อนุญาตให้ทำการรับรองตนเอง

การรับรอง CCC และ CQC มีความสำคัญอย่างไร

การรับรอง CCC และ CQC เป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อให้สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดจีนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรอง CCC อาจถูกยึดหรือกักไว้ที่ด่านตรวจ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง CCC ได้รับบทลงโทษได้ นอกจากนั้น ผู้ซื้อและผู้บริโภคอาจเรียกร้องให้มีการรับรอง CQC เพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทมีความจริงใจที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ในด้านมาตรฐาน CCC และ CQC

ศูนย์ทดสอบของ TÜV SÜD ที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และศักยภาพที่จะให้การสนับสนุนผู้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจในประเทศจีน

เครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองทั่วโลกของเราสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานว่าด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน

เครื่องหมายรับรองรูปเรขาคณิต 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

บริการตรวจติดตามและทดสอบตามมาตรฐาน CCC และ CQC ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจาก TÜV SÜD

ศูนย์ China Compulsory Certification and China Quality Certification ประจำกรุงปักกิ่งของเราคือศูนย์บริการรับรองครบวงจรเพื่อผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้า บริการของเรามีดังนี้

  • การทดสอบ – พนักงานของ TÜV SÜD พูดภาษาจีนได้และมีความสัมพันธ์ด้านการทำงานร่วมกับทางการจีนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพบปัญหาในการทดสอบ 
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่บังคับใช้อยู่เสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก 
  • ข้อกำหนดอื่น ๆ – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจติดตามหรือทดสอบตามมาตรฐาน CCC และ CQC พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานสากลอื่น ๆ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ