การทดสอบ GB ของประเทศจีน

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

การทดสอบ GB และมาตรฐาน GB คืออะไร

GB 18401-2010 คือข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศจีน มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานบังคับที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศ โดยมีการบังคับใช้ในขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ และสิ่งทอในครัวเรือน โดยผู้จำหน่ายรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจีนจะต้องรับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ และแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของตนสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวจากการทดสอบ GB

การทดสอบ GB มีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามทุกข้อกำหนดในการเข้าสู่ตลาดสิ่งทอในประเทศจีน จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการเข้าสู่ตลาดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดผู้บริโภคขนาดยักษ์ของจีนได้

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสั่งห้ามหรือกักไว้ ซึ่งจะทำให้เสียชื่อเสียงและเสียค่าปรับอีกด้วย

TÜV SÜD ช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความสอดคล้องกับมาตรฐาน GB

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านข้อกำหนดทุกรูปแบบในตลาดสิ่งทอของจีน และสามารถช่วยเหลือบริษัทของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างดี ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิและความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรกับหน่วยงานที่สำคัญของรัฐบาลจีน เราจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถให้การสนับสนุนในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ให้คุณเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมั่นใจ

บริการจาก TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจในความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

TÜV SÜD ให้บริการหลากหลายด้านเพื่อให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐาน GB 18401-2010 ได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่โซลูชันการทดสอบไปจนถึงการให้ความสนับสนุนในด้านความรู้เชิงเทคนิค ได้แก่

  • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ – ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจระเบียบด้านสิ่งทออันซับซ้อนของประเทศจีน ด้วยการอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด GB และภาระหน้าที่ของคุณภายใต้มาตรฐานดังกล่าว 
  • ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่หลากหลาย – ทางเราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CIQ (สำนักงานบริหารการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกและกักกันแห่งรัฐ) และ QTS (สำนักงานควบคุมคุณภาพและเทคนิค) เพื่อความมั่นใจว่าบริการ “ทดสอบ 1 ครั้ง รายงาน 3 ฉบับ” ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสูงสุดทั่วประเทศจีน โดยบริการนี้เป็นโซลูชันที่ทั้งประหยัดเงินและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่หลากหลาย

เข้าสู่ตลาดได้ใน 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบในสถานที่และสุ่มตรวจที่ด่านศุลกากร และบริษัทของคุณต้องผ่านการดำเนินการขึ้นทะเบียน
  2. ส่งรายงานการทดสอบที่ผ่านมาตรฐาน CNAS และ CMA ให้หน่วยงานตรวจสอบ
  3. สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะทำการควบคุมการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ของคุณภายในตลาด และทำการตรวจสอบทั้งแบบประจำและสุ่มตรวจตามกฎหมายว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ