China GB Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบ GB ของประเทศจีน

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

การทดสอบ GB และมาตรฐาน GB คืออะไร

GB 18401-2010 คือข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศจีน มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานบังคับที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศ โดยมีการบังคับใช้ในขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ และสิ่งทอในครัวเรือน โดยผู้จำหน่ายรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจีนจะต้องรับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ และแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของตนสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวจากการทดสอบ GB

การทดสอบ GB มีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามทุกข้อกำหนดในการเข้าสู่ตลาดสิ่งทอในประเทศจีน จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการเข้าสู่ตลาดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดผู้บริโภคขนาดยักษ์ของจีนได้

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสั่งห้ามหรือกักไว้ ซึ่งจะทำให้เสียชื่อเสียงและเสียค่าปรับอีกด้วย

TÜV SÜD ช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความสอดคล้องกับมาตรฐาน GB

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านข้อกำหนดทุกรูปแบบในตลาดสิ่งทอของจีน และสามารถช่วยเหลือบริษัทของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างดี ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิและความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรกับหน่วยงานที่สำคัญของรัฐบาลจีน เราจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถให้การสนับสนุนในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ให้คุณเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมั่นใจ

บริการจาก TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจในความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

TÜV SÜD ให้บริการหลากหลายด้านเพื่อให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐาน GB 18401-2010 ได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่โซลูชันการทดสอบไปจนถึงการให้ความสนับสนุนในด้านความรู้เชิงเทคนิค ได้แก่

  • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ – ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจระเบียบด้านสิ่งทออันซับซ้อนของประเทศจีน ด้วยการอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด GB และภาระหน้าที่ของคุณภายใต้มาตรฐานดังกล่าว 
  • ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่หลากหลาย – ทางเราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CIQ (สำนักงานบริหารการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกและกักกันแห่งรัฐ) และ QTS (สำนักงานควบคุมคุณภาพและเทคนิค) เพื่อความมั่นใจว่าบริการ “ทดสอบ 1 ครั้ง รายงาน 3 ฉบับ” ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสูงสุดทั่วประเทศจีน โดยบริการนี้เป็นโซลูชันที่ทั้งประหยัดเงินและประหยัดเวลา เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่หลากหลาย

เข้าสู่ตลาดได้ใน 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบในสถานที่และสุ่มตรวจที่ด่านศุลกากร และบริษัทของคุณต้องผ่านการดำเนินการขึ้นทะเบียน
  2. ส่งรายงานการทดสอบที่ผ่านมาตรฐาน CNAS และ CMA ให้หน่วยงานตรวจสอบ
  3. สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะทำการควบคุมการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ของคุณภายในตลาด และทำการตรวจสอบทั้งแบบประจำและสุ่มตรวจตามกฎหมายว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ