Global Supply Chain Compliance TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า และตัวแทนจัดซื้อสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องหนัง และรองเท้า จะต้องรับมือกับอุปสงค์จากผู้บริโภคที่เรียกร้องหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลายมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับล่าสุด ในขณะที่ต้องดูแลให้เครือข่ายผู้จัดหาส่งมอบสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย คุณภาพ และปริมาณดังที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งหากต้องการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ คุณควรเลือกใช้โซลูชันการทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจติดตามที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของคุณในทุกด้าน โดยที่ยังรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่โหดร้าย

โซลูชันห่วงโซ่อุปทานระดับโลกมีความสำคัญอย่างไร

โซลูชันห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ช่วยให้คุณจัดการและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่างๆ เช่น ความสามารถในการคงขนาด การเกิดเม็ดขนผ้า ความทนการฉีกขาด/แรงดึงต่ำ การปรากฏสารเฟนไซคลิดีน (PCP) ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือสารประกอบดีบุกอินทรีย์ ความคงทนของสีต่อการถู และความคงทนของสีต่อการซัก และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเมื่อมีการป้องกันความเสียหายเหล่านี้ตั้งแต่ต้นแล้ว คุณจะสามารถปรับลดต้นทุนไม่ให้บานปลายและดูแลธุรกิจให้ดำเนินต่อไปตามแนวทางที่เหมาะสม พร้อมมั่นใจในความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้บริโภค

บริการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของเรา ได้แก่

  • การวิเคราะห์ความเสียหาย  – ผู้เชี่ยวชาญของเราให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ของผู้จัดหา เพื่อระบุข้อด้อยและต้นเหตุของความเสียหาย ซึ่งเมื่อสามารถระบุจุดที่เกิดความเสียหายได้แล้ว เราจะดำเนินการค้นหาต้นตอสาเหตุความเสียหายจากผู้จัดหาต่อไป
  • โซลูชันตามความต้องการของลูกค้า – เราสามารถพัฒนาโซลูชันแบบปรับแต่งเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหาระบบที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และลดโอกาสไม่ให้ความเสียหายด้านระบบเกิดขึ้นซ้ำหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม
  • การฝึกอบรมผู้จัดหา –  ทีมงานของเราสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้จัดหาสินค้าของคุณได้ เพื่อความมั่นใจว่าผู้จัดหามีเครื่องมือและความพร้อมที่จะรับมือกับส่วนประกอบที่หลากหลายภายใต้ความดูแลของตน
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS) – TÜV SÜD ให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสต็อกสารเคมี การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม วัสดุ ข้อมูลระเบียบและการทดสอบของผู้จัดหาสินค้า เพื่อให้คุณตรวจพบความเสี่ยงในปัจจุบันหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ