TL 9000 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ระบบจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคม TL 9000

ระบบจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ระบบจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

TL 9000 คืออะไร

TL 9000 เป็นระบบจัดการคุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความจำเป็นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ระบบนี้มุ่งหมายในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพ โดยกำหนดความจำเป็นหลัก ๆ ในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต ส่งมอบ นำไปใช้ และในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีระบบมาตรวัดไว้ให้ใช้ติดตามสมรรถนะ เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น

การรับรอง TL 9000 ลดความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการจัดการคุณภาพจำนวนมาก จึงเป็นโซลูชั่นแบบ one-stop ให้แก่ผู้ให้บริการที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่ต้องการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อมาตรฐานแห่งคุณภาพ

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน TL 9000

การนำระบบการจัดการ TL 9000 มาใช้ จะช่วยให้บริษัทของคุณแสดงถึงความสอดคล้องที่คุณมีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สูงโดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโทรคมนาคม มาตรฐานนี้ยังช่วยในการยืนยันถึงคุณภาพของกระบวนการต่าง ๆ  อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณมีให้ มาตรฐาน TL 9000 นี้ยังช่วยให้คุณสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านทางพัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และด้วยการมีมาตรฐานสูงที่บรรลุได้ผ่านระบบมาตรวัดอันแข็งแกร่ง

ผู้ซื้อจำนวนมากกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้รับมาตรฐาน TL 9000 ซึ่งจะช่วยเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขานั้นวางใจได้ ดังนั้น การรับรองมาตรฐาน TL 9000 จึงมีความสำคัญต่อการขายสินค้าและบริการให้แก่ธุรกิจเหล่านี้

TÜV SÜD เป็นผู้นำในการให้บริการรับรองมาตรฐาน TL 9000

TÜV SÜD ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท ICT ต่าง ๆ ในการนำระบบจัดการคุณภาพ TL 9000 มาใช้ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้แนวทางแก่บริษัทไปตลอดวงจรชีวิตของ ICT – เริ่มตั้งแต่การประเมินในขั้นต้น ไปจนถึงการรับรองในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะช่วยให้เขามองเห็นโอกาสและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และด้วยความที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบจัดการคุณภาพ เราสามารถให้ช่วยธุรกิจต่าง ๆ ส่งเสริมการมีวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ทีมผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลที่สามารถพูดได้หลายภาษาของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้พวกเขาบรรลุข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการนำระบบจัดการคุณภาพ TL 9000 มาใช้ และหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากกระบวนการรับรองแล้ว เราจะมอบใบรับรองมาตรฐาน TL 9000 ให้แก่คุณ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่คุณมีต่อมาตรฐานระดับโลก

เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

Radio Equipment Directive
เว็บบินาร์

ข้อกำหนด 2014/53 / EU เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเตรียมธุรกิจของคุณเพื่อรองรับข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Risk Assessment
เว็บบินาร์

การประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ

เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ (Radio Equipment Directive: RED)

อ่านเพิ่มเติม

Compliance with the European Union new Radio Equipment Directive
ไวท์ เปเปอร์

ความถี่ใหม่

ผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบและแสดงหลักฐานว่าอุปกรณ์วิทยุและโทรคมนาคมใด ๆ ที่จำหน่ายในทวีปยุโรปนั้น เป็นไปตามกกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ