AS EN 91 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

รู้จักมาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศยาน รับรองระบบบริหารการบิน

รับรองระบบบริหารการบิน

รับรองระบบบริหารการบิน

การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในวงการ ASD เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยในตัวสินค้าหรือบริการอาจส่งผลต่อชีวิตผู้ใช้ ดังนั้น คุณภาพ ความปลอดภัย และน่าเชื่อในชิ้นส่วน ระบบ และบริการต่าง ๆ ขององค์กรคุณต้องไร้ข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะในส่วนใดของซัพพลายเชนก็ตาม ทุกบริษัทในวงการ ASD ต้องแสดงถึงศักยภาพด้านคุณภาพและน่าเชื่อถือสูงสุด

AS/EN 91XX คืออะไร

ระบบบริหารคุณภาพ AS/EN 91XX (AS/EN 9100, AS/EN 9110 และ AS/EN 9120) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศรวมถึงการป้องกันประเทศ เผยแพร่โดยกลุ่มสมาพันธ์การบินและอวกาศระดับสากล (International Aerospace Quality Group) โดยมาตรฐาน AS/EN 91XX จะรวมเอกสารและข้อกำหนดด้านคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้เทียบเคียงกันไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ :

  • การจัดการการตั้งค่า 
  • การบริหารโครงการ 
  • การบริหารความเสี่ยง 
  • กระบวนการพิเศษ
  • การควบคุมงานที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกหรือกิจกรรมของผู้ส่งมอบ (Supplier)

AS/EN 9100

AS/EN 9100 คือมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับวงการ ASD เผยแพร่โดยกลุ่มสมาพันธ์การบินและอวกาศระดับสากล (IAQG) มาตรฐาน AS/EN 9100 มีพื้นฐานมาจาก ISO 9001 โดยเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม ASD เข้าไป โดยไม่ลืมคำนึงถึงความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนมาตรฐาน AS/EN 9100 เริ่มเผยแพร่ องค์กรต่างมีเอกสารและข้อกำหนดของตนเอง สร้างความยุ่งยากและสับสนให้กับคนในวงการ ทั้งในด้านการนำมาใช้และการรับรองมาตรฐาน

AS/EN 9110

มาตรฐาน AS/EN 9110 ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อกำหนดที่สำคัญต่อการบำรุงรักษาเครื่องบินทั้งหมด (ทั้งเชิงพาณิชย์ ส่วนตัวและทางทหาร) นอกเหนือจากข้อกำหนดที่มีอยู่ใน AS/EN 9100 แล้วมาตรฐานนี้ยังรวมถึงเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินและสิ่งอำนวยความสะดวกในการยกเครื่องสำหรับองค์กรที่ให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว  สำหรับบางพื้นที่นั้นมาตรฐาน AS/EN 9110 ครอบคลุมถึงการตรวจจับและป้องกันชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการรับรองและถูกปลอมแปลง ปัจจัยจากมนุษย์ ตลอดจนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

AS/EN 9120

มาตรฐาน AS/EN 9110 ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อกำหนดที่สำคัญต่อการบำรุงรักษาเครื่องบินทั้งหมด (ทั้งเชิงพาณิชย์ ส่วนตัวและทางทหาร) นอกเหนือจากข้อกำหนดที่มีอยู่ใน AS/EN 9100 แล้วมาตรฐานนี้ยังรวมถึงเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินและสิ่งอำนวยความสะดวกในการยกเครื่องสำหรับองค์กรที่ให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว  สำหรับบางพื้นที่นั้นมาตรฐาน AS/EN 9110 ครอบคลุมถึงการตรวจจับและป้องกันชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการรับรองและถูกปลอมแปลง ปัจจัยจากมนุษย์ ตลอดจนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

เหตุใด AS/EN 91XX จึงสำคัญ 

การนำระบบบริการคุณภาพ AS/EN 91XX มาประยุกต์ใช้  ส่งผลให้ บริษัทสามารถยึดมั่นในเป้าหมายระยะยาวได้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจของ บริษัทจะต้องพิจารณาองค์ประกอบจากหลายประการรวมถึงกลยุทธ์และทิศทางที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจตลอดจนมาตรการในการระบุและลดความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

นอกเหนือจากการได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกผู้ส่งมอบที่ผ่านการรับรองยังได้รับการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ เรายังมีการให้คำแนะนำในการลดต้นทุนตลอดทั่วทั้งกระบวนการให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า  โดยได้รับประโยชน์มหาศาลจากกระบวนการปรับปรุงและบรรลุแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นตัวอย่างผู้ผลิตเครื่องบินทั่วโลก คือ Boeing, Airbus, Rolls Royce และ Pratt & Whitney ผู้ประกอบการเหล่านี้มองว่ามาตรฐาน AS / EN 9100 เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกและประเมินผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD

TÜVSÜD เป็นผู้นำด้านมาตรฐานระบบบริหาร เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในการพัฒนา เล็งเห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพสูงสุดและสร้างความน่าเชื่อถือแก่อุตสาหกรรม ASD เรามีเครือข่ายผู้ตรวจสอบอยู่ทั่วโลก ซึ่งคุ้นเคยกับขอบเขตข้อกำหนดเฉพาะและข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ในทั่วทุกภูมิภาค

ด้วยการเป็นพันธมิตรของเรา ผู้ประกอบการมีโอกาสได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมีใบรับรองจาก TÜV SÜD เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการยอมรับในระดับโลกภายใต้เครื่องหมายรับรอง TÜVSÜD ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทำให้เราเป็นผู้ให้บริการที่เป็นสำหรับผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่และ ผู้ผลิตอุปกรณ์ของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเราสามารถออกใบรับรองทั้งจากเยอรมันและอเมริกาเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการใบรับรองในการทำธุรกิจทั้งสองตลาด นอกจากนี้ลูกค้าที่เรารับรองจะได้รับการลงทะเบียนในฐานข้อมูล IAQG / OASIS ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรม ASD

บริการของเรา

เรายินดีนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนบริษัทของคุณในทุกเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน AS/EN 9100, AS/EN 9110 และ AS/EN 9120 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศรายใหญ่ทั้งหมด

ในฐานะที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพการบริการที่ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้ ภายใต้สัญลักษณ์ TÜV SUD เมื่อการการตรวจสอบเสร็จสิ้นเราสามารถมอบเครื่องหมายรับรองให้คุณเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าระบบ ASD ที่จัดตั้งขึ้นได้รับการประเมินโดยผู้ให้การรับรองที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลกในด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ประโยชน์ที่คุณจะได้

  • เพิ่มการยอมรับและการขายในระดับสากล - ภายใต้เครื่องหมายรับรองและใบประกาศนียบัตรรับรองจาก TÜVSÜD ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของคุณที่มีต่อตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดความเสี่ยง - ด้วยการบรรลุระดับคุณภาพและความปลอดภัยที่จำเป็นในการได้รับการรับรองปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณและลดโอกาสในการทำงานผิดพลาด
  • เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน - ด้วยต้นทุนที่ลดลงและบริการที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการยอมรับวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้เอาชนะคู่แข่งได้ 
  • รับประโยชน์ในฐานะผู้มีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ - ใช้ทักษะของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจอุตสาหกรรมของคุณและช่วยส่งเสริมการปรับปรุงธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มเติม

airplane on airport ground
อินโฟชีท

GUIDE TO AS/EN 9100 TRANSFER AUDIT

Transferring to TÜV SÜD as your certification body.

Learn More

airplane manufacturer man standing
อินโฟกราฟิกส์

AS/EN 9100

AS/EN 9100 audit transfer to TÜV SÜD

Learn More

aerospace airplane people working
อินโฟชีท

AS/EN 9100 Management System Certification

Demonstrate your conformance to aviation, space and defence industry standards.

Learn More

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ