Construction Materials Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างของคุณ

ปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างของคุณ

แรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง ทำให้ผู้ผลิตและผู้จัดหาสินค้าจำเป็นต้องหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อให้ได้สมดุลที่ดีระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคา ในขณะเดียวกัน วัสดุก่อสร้างนั้นก็สึกหรอจากการใช้งานและการสัมผัสกับสภาพอากาศ

บริการอันครบวงจรของเราจะช่วยให้คุณตอบโจทย์ความต้องการของตลาดส่งออกต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยร่วมมือกับคู่คิดเพียงแห่งเดียว เราใช้แนวทางการทำงานแบบครบวงจรเพื่อลดความล่าช้าของโครงการ และเราให้การรับรองคุณภาพที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความภักดีและเชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้น

บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ของเรา จะยังช่วยให้คุณมีมาตรฐานด้านการดำเนินงานที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจต่อสถานประกอบการของคุณได้อย่างสูงสุด

อะไรคือการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

การทดสอบวัสดุก่อสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบที่จำเป็นของวัสดุทางโครงสร้างทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถยืนหยัดต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านอาคารที่มีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งของประเทศและของนานาประเทศ และถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โครงการก่อสร้างอาจล่าช้า และอาจไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้น และทำให้อายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นสั้นลง

การทดสอบวัสดุก่อสร้างโดยบริษัทภายนอก จะอำนวยประโยชน์ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ผู้ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ ล้วนต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของพวกเขา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิต เจ้าของโครงการ และนักพัฒนาโครงการ ว่าวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ในโครงการของพวกเขานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนทางสภาพแวดล้อม ดังนั้น การทดสอบวัสดุก่อสร้างจะอำนวยประโยชน์ให้ธุรกิจของคุณได้ดังต่อไปนี้

 • ปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ -  ด้วยการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเรียกคืนสินค้า และยังทำให้ภาพลักษณ์เสียหายได้
 • ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น - โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานในระดับสากล 
 • ลดความเสี่ยงของคุณ - ด้วยบริการการทดสอบที่เป็นอิสระและเป็นกลางของเรา จะช่วยลดโอกาสในการที่จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
 • ได้เปรียบในการแข่งขัน -  ด้วยการรับรองจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความมั่นใจของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณ
 • ได้รับการสนับสนุนระดับโลก - จากผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่ในตลาดหลัก ๆ ทุกแห่งทั่วโลก และคุ้นเคยดีกับข้อกำหนดของท้องที่

เชิญส่งสิ่งที่คุณต้องการทราบเพิ่มเติมเข้ามาหาเรา

TÜV SÜD ให้บริการอะไรบ้างในด้านการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

บริการของ TÜV SÜD นั้นมีตั้งแต่การตรวจสอบ การทดสอบ การรับรอง การฝึกอบรม ระบบรับประกันคุณภาพ และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับมาตรฐานในการออกใบรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่มีอยู่หลากหลายในระดับสากล เราให้การสนับสนุนผู้ผลิตด้วยการทดสอบและรับรองวัสดุ และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ ซึ่งมีทั้ง คอนกรีตผสมเสร็จ (RMC) ซีเมนต์ หิน ทราย ดิน เหล็กเส้น กระจก วัสดุฉนวน ผลิตภัณฑ์จากไม้ พลาสเตอร์ผนัง สี เคลือบเงา เคลือบผิว ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์อิฐ ผลิตภัณฑ์สำหรับถนน แผ่นกันน้ำและสารกันซึม และฟาซาดของอาคาร

บริการที่เราเสนอต่อไปนี้ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านอาคารและการก่อสร้าง

 • การทดสอบและตรวจสอบ
  ผู้เชี่ยวชาญของTÜV SÜDจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอันเข้มงวดของตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก เราทำการทดสอบเชิงกลและทางเคมี ณ สถานที่ หรือในห้องทดลองอันพร้อมสรรพของเรา การทดสอบและการตรวจสอบของเรานั้นมีในด้านต่าง ๆ คือ
 • ประเมินการคัดเลือกวัสดุ
 • การวิเคราะห์วัตถุดิบ
 • การวิเคราะห์และประเมินความเสียหาย
 • การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)
 • การทดสอบการรับประกันสำหรับอายุของวัสดุ
 • การทดสอบเชิงกล
 • การกำหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุ
 • การทดสอบผนังกระจก (Curtain wall) และช่องหลังคากระจก (Skylight)
 • การทดสอบด้านเสียง
 • การทดสอบด้านไฟ
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การทดสอบท่อ
 • การตรวจสอบคอนกรีตผสมเสร็จ
 • การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
 • การทดสอบฟาซาดในด้านการป้องกันน้ำเข้า การรั่วซึม และการรับแรงลม
 • การจำลองการทนต่อการกัดกร่อน/ต่อสภาพอากาศ และความทนทานต่อการใช้งานภายนอก
 • การวัดความสั่นสะเทือน ช็อค และแรงเครียด-เค้น
 • Endurance and cyclic performance
 • การตรวจสอบทางโลหะวิทยาและด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Metallographic and microscopic examination)
 • การตรวจสอบรอยเชื่อม
 • การตรวจสอบการบำรุงรักษา
 • การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลไกพิเศษที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวได้
 • การทดสอบประเภทผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาคาร
 • ขีดความสามารถในการรับโหลด และการทดสอบความล้าของคาน
 • การทดสอบแรงดึงของสายเคเบิล
 • การสำรวจก่อนและหลังการก่อสร้าง
 • การตรวจสอบโครงสร้างและงานสืบสวน
 • การรับรองผลิตภัณฑ์
  TÜV SÜD เป็นองค์กรอิสระเพื่อการทดสอบและการรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดสากล เรามีบริการด้าน
 • รับรองวัสดุตามมาตรฐานสากล (ASTM, EN, BS, DIN, DVGW)
 • รับรองโลหะ คอนกรีต งานปูน ผลิตภัณฑ์ไม้และถนน ตามมาตรฐาน European Construction Products
 • Directive 89/106/EEC (CPD)
 • รับรองคอนกรีตผสมเสร็จ ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน SAC ตาม SS EN 206-1, SS 544 และ CT06 ตามข้อกำหนด BCA
 • รับรอง Product Listing Scheme (PLS) ของอาคาร และวัสดุที่มีความปลอดภัยทางเพลิงไหม้
 • การรับรองมาตรฐาน AD 2000-W0, TRD 100, KTA 3201.1, KTA 3211.1 และการรับรอง Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในหม้อแรงดัน และบอยเลอร์ไอน้ำ
 • ออกการประเมินเฉพาะวัสดุ ตาม PED 97/23/EC และการเตรียมและตรวจสอบการอนุมัติการทำ restamping
 • เตรียมหรือตรวจสอบคุณลักษณะจำเพาะ (specification) ของวัสดุ
 • รับรองวัสดุที่นำมารีไซเคิลในผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง ตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลว
  วิศวกรของ TÜV SÜD สามารถทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่มาของความล้มเหลวในวัสดุและผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในอนาคต เราให้การสนับสนุนทางเทคนิคในกรณีของการโต้แย้ง รวมถึงให้การสนับสนุนด้านพยานผู้เชี่ยวชาญในศาล
 • การรับรองคุณภาพ และการตรวจตราการก่อสร้าง
  เราให้บริการระบบรับรองคุณภาพเชิงโครงการที่ครบถ้วนได้ทั้งหมดตลอดการก่อสร้างอาคาร ทำการตรวจตราความก้าวหน้า และตรวจสอบวัสดุและกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมั่นใจได้ว่า โครงการนั้นมีความปลอดภัยทางเทคนิค และคุ้มค่าทางการเงิน 
 • ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและความปลอดภัยของ TÜV SÜD สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เราประเมินการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และความปลอดภัยของวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงของโครงสร้าง อีกทั้งความปลอดภัยและการป้องกันเพลิงไหม้ของอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เราให้แนวทางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานความยั่งยืนสากล เช่น LEED (U.S.), BREEAM (UK) และ DGNB (Germany)
 • การฝึกอบรม
  เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่มีอยู่ทั่วโลก มีโปรแกรมการอบรมสำหรับ ISO 9001, ISO 14001 และระบบบริหารจัดการ OHSAS 18001 สำหรับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง เจ้าของอาคาร และนักพัฒนาโครงการ 

ทำไมจึงควรเลือกใช้บริการด้านการทดสอบวัสดุก่อสร้างของเราให้แก่ธุรกิจของคุณ

เรามีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการทดสอบและในการรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเราได้การรับรองมาตรฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ทำให้เราเป็นองค์กรให้การรับรองที่มีเกียรติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวัสดุของเรา มีความคุ้นเคยในทุกส่วนของงานด้านอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม โรงงานและระบบ จึงช่วยให้เราสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติเชิงกลและทางเคมีของวัสดุ ไปจนถึงการทดสอบในห้องทดลองและการตรวจสอบ ณ สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก

เพิ่มเติม

Testing solutions for high performance facades
ไวท์ เปเปอร์

เจาะลึกเกี่ยวกับผนังอาคารสำเร็จรูป

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบระบบผนังอาคารแบบต่างๆและสาเหตุของข้อผิดพลาดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

energy efficiency
ไวท์ เปเปอร์

สู่ชัยชนะในการแข่งขันประหยัดพลังงาน

ค้นพบแนวโน้มตลาด ความท้าทาย โอกาส และโซลูชั่นสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ