MEP Inspection Testing and Certification TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบ MEP

มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การรับรองด้าน  MEP จะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ความพร้อมทำงาน และความคุ้มค่าของระบบต่าง ๆ ในอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้งระบบ อีกทั้งเจ้าของและผู้ดำเนินการ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจ

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเจ้าของและผู้อาศัย ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) ภายในอาคาร จำเป็นที่จะต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การที่จะนำประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ของระบบ MEP ออกมาได้นั้น จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางเทคนิคและทางวิศวกรรม และด้วยการทดสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้า และนี่คือจุดที่ TÜV SÜD สามารถช่วยได้

บริการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองระบบเครื่องกล ไฟฟ้าและประปา (MEP) คืออะไร

การตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) หมายถึงกระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน MEP ของอาคารนั้นปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ MEP จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านั้น มาตรการเหล่านี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ตามมาตรฐานของประเทศและในระดับสากล ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญต่อการได้รับการรับรอง MEP อีกด้วย

การรับรอง MEP นั้น ยังเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ ซึ่งในที่สุดแล้ว การที่ระบบ MEP ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ เพราะจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบต่าง ๆ และสร้างความมั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างราบรื่น

บริการด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบ MEP จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย – ด้วยการให้ระบบสามารถการทำงานที่ดีที่สุด จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้ 
 • ลดความเสี่ยง – ด้วยความรู้ของเราในด้านเทคนิค ข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ จะช่วยแก้ปัญหาประเด็นความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการที่จะต้องรับผิดชอบ 
 • มีข้อได้เปรียบ – ด้วยการสร้างแบรนด์ให้แก่สถานประกอบการของคุณ ว่าจะสามารถให้บริการได้ราบรื่นอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย 
 • ตอบสนองความต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง – ด้วยโซลูชั่นที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และออกแบบมาตามความจำเป็นของผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะคน 

TÜV SÜD สามารถให้บริการอะไรได้บ้างในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบ MEP

TÜV SÜD ได้รับการรับรองในระดับสากล ให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและองค์กรให้การรับรอง ที่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า และให้การรับรอง MEP แก่ระบบที่ติดตั้งในอาคารของคุณ เรามีความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อสามารถให้การรับรอง MEP ได้ และด้วยศักยภาพเหล่านี้ เราจึงสามารถให้คำปรึกษาแบบองค์รวมและครบถ้วนในการเป็นคนกลาง เพื่อให้ผู้ออกแบบต่าง ๆ ในงาน MEP มาปรึกษาร่วมกัน และบูรณาการงานของพวกเขาเมื่อทำการติดตั้งระบบ

เพื่อเตรียมรับบริการจากเรา คุณจำเป็นต้องระบุถึงจุดประสงค์ในอนาคตในการใช้งานอาคารของคุณ และ/หรือ มีเอกสารทางเทคนิคที่ระบุถึงมาตรฐานของการติดตั้งที่มีอยู่แล้วกับอาคาร ว่าได้รับการออกแบบและติดตั้งมาด้วยมาตรฐานใด (เช่น มาตรฐานอเมริกัน จีน หรือ ยุโรป) 

มารู้จักบริการของเราให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าของ MEP

 • การทดสอบและตรวจสอบระบบ MEP
  เราทำการทดสอบก่อนการว่าจ้าง ตรวจสอบ ณ สถานที่ ทดสอบการทำงานและทดสอบเพื่อตรวจรับงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของระบบเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
  • ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC)
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบทำความเย็น
  • ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
  • ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • เครื่องจักรกล ระบบแจ้งเตือน (เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบแจ้งเตือนผ่านลำโพง) เครื่องระบายควันและความร้อน
  • อุปกรณ์ผจญเพลิงและวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เครื่องมือตรวจวัดและระบบควบคุม
  • ระบบอัตโนมัติของอาคาร รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมความร้อน เช่น บอยเลอร์ทำความร้อน เครื่องทำอากาศร้อนแบบใช้แก๊ส และอุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบ
 • การรับรอง MEP
  TÜV SÜD เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรองให้แก่ระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนเพลิงไหม้ ความเข้ากันได้ของเครื่องปั่นไฟกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟ การระบายอากาศ การทำความเย็น และการปรับอากาศ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และเรายังให้คำปรึกษาข้ามสาขาความรู้ในขั้นตอนของการทำการรับรองโดยตลอด และยังอีกทั้งในเรื่องข้อตกลงของสัญญา
 • การให้คำปรึกษา 
  ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการประเมินและให้คำปรึกษาในหลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการจ่ายพลังงาน ความมั่นคงของระบบจ่ายพลังงาน ระบบความปลอดภัยและการป้องกันเพลิงไหม้และการระเบิด ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบระบบแสงสว่างของทางหนีฉุกเฉิน การป้องกัน EMC จากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าเกิน ประสิทธิภาพที่ได้จากพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในศูนย์ข้อมูล รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าและระบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใหม่ได้

เรามีบริการเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งในอาคาร รวมไปถึงให้คำแนะนำเชิงป้องกัน และมาตรการการซ่อมแซมที่คุ้มค่า

ทำไมถึงควรเลือกบริการ จาก TÜV SÜD ด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบ MEP ให้แก่ธุรกิจของคุณ

TÜV SÜD มีประสบการณ์นับทศวรรษในบริการด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และสถานอุตสาหกรรม ด้วยความเป็นองค์กรบุคคลภายนอกที่เป็นกลาง เราสามารถให้การตรวจสอบที่เป็นธรรมและไม่โน้มเอียง และให้บริการประเมินที่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจได้

เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และสภาพแวดล้อม เพื่อให้คุณได้รับบริการครบวงจรจากความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของเรา ชื่อเสียงในระดับสากลของ TÜV SÜD นั้นให้คุณมั่นใจได้ว่า รายงานและใบรับรองของเรานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสูงทั่วโลก ยิ่งกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นกระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีความคุ้นเคยดีกับข้อกำหนดในระดับประเทศและในระดับสากล

เพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

Building Information Modeling
เว็บบินาร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วย BIM

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ