บริการตรวจสอบและรับรองระบบ MEP

มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การรับรองด้าน  MEP จะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ความพร้อมทำงาน และความคุ้มค่าของระบบต่าง ๆ ในอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้งระบบ อีกทั้งเจ้าของและผู้ดำเนินการ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจ

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเจ้าของและผู้อาศัย ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) ภายในอาคาร จำเป็นที่จะต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การที่จะนำประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ของระบบ MEP ออกมาได้นั้น จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางเทคนิคและทางวิศวกรรม และด้วยการทดสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้า และนี่คือจุดที่ TÜV SÜD สามารถช่วยได้

บริการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองระบบเครื่องกล ไฟฟ้าและประปา (MEP) คืออะไร

การตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) หมายถึงกระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน MEP ของอาคารนั้นปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ MEP จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านั้น มาตรการเหล่านี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ตามมาตรฐานของประเทศและในระดับสากล ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญต่อการได้รับการรับรอง MEP อีกด้วย

การรับรอง MEP นั้น ยังเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ ซึ่งในที่สุดแล้ว การที่ระบบ MEP ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ เพราะจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบต่าง ๆ และสร้างความมั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างราบรื่น

บริการด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบ MEP จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย – ด้วยการให้ระบบสามารถการทำงานที่ดีที่สุด จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้ 
 • ลดความเสี่ยง – ด้วยความรู้ของเราในด้านเทคนิค ข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ จะช่วยแก้ปัญหาประเด็นความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการที่จะต้องรับผิดชอบ 
 • มีข้อได้เปรียบ – ด้วยการสร้างแบรนด์ให้แก่สถานประกอบการของคุณ ว่าจะสามารถให้บริการได้ราบรื่นอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย 
 • ตอบสนองความต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง – ด้วยโซลูชั่นที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และออกแบบมาตามความจำเป็นของผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะคน 

TÜV SÜD สามารถให้บริการอะไรได้บ้างในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบ MEP

TÜV SÜD ได้รับการรับรองในระดับสากล ให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและองค์กรให้การรับรอง ที่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า และให้การรับรอง MEP แก่ระบบที่ติดตั้งในอาคารของคุณ เรามีความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อสามารถให้การรับรอง MEP ได้ และด้วยศักยภาพเหล่านี้ เราจึงสามารถให้คำปรึกษาแบบองค์รวมและครบถ้วนในการเป็นคนกลาง เพื่อให้ผู้ออกแบบต่าง ๆ ในงาน MEP มาปรึกษาร่วมกัน และบูรณาการงานของพวกเขาเมื่อทำการติดตั้งระบบ

เพื่อเตรียมรับบริการจากเรา คุณจำเป็นต้องระบุถึงจุดประสงค์ในอนาคตในการใช้งานอาคารของคุณ และ/หรือ มีเอกสารทางเทคนิคที่ระบุถึงมาตรฐานของการติดตั้งที่มีอยู่แล้วกับอาคาร ว่าได้รับการออกแบบและติดตั้งมาด้วยมาตรฐานใด (เช่น มาตรฐานอเมริกัน จีน หรือ ยุโรป) 

มารู้จักบริการของเราให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าของ MEP

 • การทดสอบและตรวจสอบระบบ MEP
  เราทำการทดสอบก่อนการว่าจ้าง ตรวจสอบ ณ สถานที่ ทดสอบการทำงานและทดสอบเพื่อตรวจรับงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของระบบเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
  • ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC)
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบทำความเย็น
  • ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
  • ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • เครื่องจักรกล ระบบแจ้งเตือน (เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบแจ้งเตือนผ่านลำโพง) เครื่องระบายควันและความร้อน
  • อุปกรณ์ผจญเพลิงและวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เครื่องมือตรวจวัดและระบบควบคุม
  • ระบบอัตโนมัติของอาคาร รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมความร้อน เช่น บอยเลอร์ทำความร้อน เครื่องทำอากาศร้อนแบบใช้แก๊ส และอุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบ
 • การรับรอง MEP
  TÜV SÜD เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรองให้แก่ระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนเพลิงไหม้ ความเข้ากันได้ของเครื่องปั่นไฟกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟ การระบายอากาศ การทำความเย็น และการปรับอากาศ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และเรายังให้คำปรึกษาข้ามสาขาความรู้ในขั้นตอนของการทำการรับรองโดยตลอด และยังอีกทั้งในเรื่องข้อตกลงของสัญญา
 • การให้คำปรึกษา 
  ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการประเมินและให้คำปรึกษาในหลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการจ่ายพลังงาน ความมั่นคงของระบบจ่ายพลังงาน ระบบความปลอดภัยและการป้องกันเพลิงไหม้และการระเบิด ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบระบบแสงสว่างของทางหนีฉุกเฉิน การป้องกัน EMC จากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าเกิน ประสิทธิภาพที่ได้จากพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในศูนย์ข้อมูล รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าและระบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใหม่ได้

เรามีบริการเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งในอาคาร รวมไปถึงให้คำแนะนำเชิงป้องกัน และมาตรการการซ่อมแซมที่คุ้มค่า

ทำไมถึงควรเลือกบริการ จาก TÜV SÜD ด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบ MEP ให้แก่ธุรกิจของคุณ

TÜV SÜD มีประสบการณ์นับทศวรรษในบริการด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และสถานอุตสาหกรรม ด้วยความเป็นองค์กรบุคคลภายนอกที่เป็นกลาง เราสามารถให้การตรวจสอบที่เป็นธรรมและไม่โน้มเอียง และให้บริการประเมินที่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจได้

เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และสภาพแวดล้อม เพื่อให้คุณได้รับบริการครบวงจรจากความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของเรา ชื่อเสียงในระดับสากลของ TÜV SÜD นั้นให้คุณมั่นใจได้ว่า รายงานและใบรับรองของเรานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสูงทั่วโลก ยิ่งกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นกระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีความคุ้นเคยดีกับข้อกำหนดในระดับประเทศและในระดับสากล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ